Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā (1)

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Mūžizglītības programmas augstākā izglītība (Erasmus) apakšprogrammā 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 13 studiju vietu un stipendiju Erasmus+ programmā 2014./2015. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuri:

 • kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados gados nepārsniedz 9 mēnešus;
 • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
 • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
 • kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

 

Konkursa vērtēšanas kritērijiem jābūt:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
 • Studenta atzīme svešvalodā;
 • Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Mūžizglītības programmas augstākā izglītība (Erasmus) apakšprogrammā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

 

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 4 vietas
 • Komunikācijas fakultāte: 4 vietas
 • Juridiskā fakultāte: 1 vieta
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 4 vietas

 

Partneraugstskolu saraksts ir apskatāms šeit.

Konkursa beigu termiņš tiek noteikts 2014.gada 10. oktobris.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214. vai A215.kabinetā, vai pa e-pastu Imants.Bergs@turiba.lv

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem ir noteiktas papildu prasības. Ar tām var iepazīties BATIS.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš- 2014.gada 14.oktobris, paziņojot www.turiba.lv

01.10.2014

Nodarbību saraksts