Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām LLP/Erasmus programmā

Izsludināts konkurss studijām LLP/Erasmus programmā (1)

Izsludināts konkurss uz 35 studiju vietām un stipendiju Erasmus programmā 2013./2014. studiju gada 1. semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3. studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1. studiju gada studenti, kuri:

- nav piedalījušies LLP/Erasmus studiju mobilitātes programmā iepriekšējos gados;
- nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
- nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
- kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Papildu noteikumi Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem atrodami BATIS.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

- Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
- Studenta atzīme svešvalodā;
- Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Mūžizglītības programmas augstākā izglītība (Erasmus) apakšprogrammā 2.4.3. punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

 
Studiju vietas pa fakultātēm.

Starptautiskā tūrisma fakultāte:

- HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (Somija) - 1 vieta;
- Normandie Business School (Francija) - 1 vieta;
- Universidad de Alcala (Spānija) - 1 vieta (studijas spāņu valodā);
- Poznan University of Economics (Polija) - 1 vieta;
- ISC Paris School of Management (Francija) - 1 vieta;
- LaRochelle Business School (Francija) - 1 vieta;
- University of Applied Sciences Breda (Nīderlande) - 1 vieta;
- Pamukkale University (Turcija) - 1 vieta; University of Rijeka (Horvātija) - 1 vieta;
- Karlshochschule International University (Vācija) - 1 vieta;
- Escola Superior de Technologias de Fafe (Portugāle) - 1 vieta;
- University College Zealand (Dānija) - 1 vieta.

Sabiedrisko attiecību fakultāte:

- Dogus University (Turcija) - 1 vieta;
- Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Spānija)- 1 vieta (studijas spāņu valodā);
- Haute Ecole Albert Jacquard (Beļģija)- 1 vieta (studijas franču valodā);
- The Hague University of Applied Sciences (Nīderlande)-1 vieta;
- Hogskulen i Volda (Norvēģija)- 2 vietas,;
- Haute Ecole Galilee-IHECS (Beļģija)- 1 vieta;
- Kozminsky University (Polija)- 1 vieta.

Juridiskā fakultāte:

- Mykolas Romeris University (Lietuva) - 1 vieta;
- University of Bialystok (Polija) - 1 vieta;
- Hanze University Groningen (Nīderlande) - 1 vieta;
- Universidade de Santiago de Compostela (Spānija) - 1 vieta (studijas spāņu valodā).
- Kozminsky University (Polija) - 1 vieta.

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte:

- University of Szczecin (Polija) - 1 vieta;
- Roskilde Business Academy (Dānija) - 1 vieta; }|
- American College (Kipra) - 1 vieta;
- Hanze University Groningen (Nīderlande) - 1 vieta;
- University of Applied Sciences Rovaniemi (Somija) - 1 vieta;
- Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology (Īrija) - 1 vieta;
- LaRochelle Business School (Francija) - 1 vieta;
- University of Bologna (Itālija) - 1 vieta (tikai maģistrantūras studentiem);
- Bifrost University (Īslande) - 1 vieta; Mendel University in Brno (Čehija) - 1 vieta.

 

Pieteikumus var sūtīt līdz 2013. gada 11. martam.

Studenti, kuri vēlas pretendēt uz LLP/Erasmus studiju vietu un stipendiju, iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A201. vai A215. kabinetā, vai pa e-pastu Imants.Bergs@turiba.lv .

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem atlasei programmā publicētas BATIS.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2013. gada 20. martā, paziņojot rezultātus studentiem personīgi un augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv.

25.02.2013

Nodarbību saraksts