Aktualitātes>Jānim Načisčionim un Rositai Zvirgzdiņai piešķirtas eksperta tiesības

Jānim Načisčionim un Rositai Zvirgzdiņai piešķirtas eksperta tiesības (0)

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017. gada 15. novembra sēdes protokolu Nr.12 piešķir eksperta tiesības juridiskajā zinātnē Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekānam, profesoram Jānim Načisčionim un eksperta tiesības Ekonomikā un vadībzinātnē Komercdarbības katedras vadītājai Dr.oec.asoc.prof., Rositai Zvirgdziņai. Eksperta tiesības piešķirtas uz 3 gadiem.

17.11.2017

Komentāri

Nodarbību saraksts