Aktualitātes>Jeļenas Alfejevas monogrāfijas “Apdrošināšanas tiesības” prezentācija

Jeļenas Alfejevas monogrāfijas “Apdrošināšanas tiesības” prezentācija (18)

Trešdien, 15. martā plkst.15.00 Turiba Business HUB telpās notiks Jeļenas Alfejevas monogrāfijas “Apdrošināšanas tiesības” prezentācija.

Monogrāfijas prezentācijas laikā būs iespēja tikties ar autori, saņemt autogrāfus, iegādāties grāmatu par īpašu prezentācijas cenu (10 eiro), kā arī pavadīt sarunas radošā gaisotnē.

Lai apmeklētu monogrāfijas prezentāciju vai uzzinātu vairāk par pasākumu, aicinām sazināties ar Biznesa augstskolas Turība izdevniecības vadītāju Daigu Rugāju, zvanot pa tālruni 29157200 vai rakstot e – pastu uz izdevnieciba@turiba.lv .

Par grāmatu:

Attīstīts un stabils apdrošināšanas tirgus ir jebkuras veiksmīgas sociālas, ekonomiskas un tiesiskas sistēmas būtiska sastāvdaļa. Apdrošināšanas attiecības ir ne tikai finanšu attiecības, kas orientētas uz specifisku ekonomisku funkciju veikšanu, bet arī īpašas tiesiskas attiecības, kas ir svarīgas materiālo un nemateriālo labumu nodrošināšanā sabiedrības pārstāvjiem caur tiesību rādīšanu un to pareizu piemērošanu atbilstoši šo attiecību virsmērķiem. Šīs grāmatas mērķis ir atklāt apdrošināšanas būtību un visus tās civiltiesiskos institūtus Latvijas tiesībās un novērtēt to kontekstā ar esošo ekonomisko situāciju. Pētījuma teorētiskā bāze ir Latvijas un pasaules zinātnieku darbi saistībā ar apdrošināšanu.

Par autori:

Alfejeva Jeļena, Dr.iur.

2012. gadā ieguvusi tiesību doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē, pirms tam, 1987. gadā, absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot diplomēta jurista statusu jurisprudencē. 2007. gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. No 2007. līdz 2013. gadam bijusi Latvijas apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētāja vietniece. Kopš 2012. gada pasniedz pašas  izstrādātu mācību kursu “Apdrošināšanas tiesības” Rīgas Stradiņa universitātē un kopš 2013. gada pasniedz arī Biznesa augstskolas Turība Juridiskajā fakultātē. 

13.03.2017

Komentāri

pest control

05.01.2018. 12:48
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.

cctv camera

05.01.2018. 12:47
nice post
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.

downlodable ebooks

16.11.2017. 00:30
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.

Visit my site

03.11.2017. 19:40
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.
This article is simple to see without departing out any specifics and enjoy. Excellent work! You finished particular factors that were trusted there try this web-site . I discovered almost all individuals may accept your site and did a research about them.

topdownloadfiles.me

15.10.2017. 05:27
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.

kras-tophouse.ru

18.09.2017. 13:49
I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.
Great information it is very useful for us.I really impress to reading this article thanks for sharing this nice article.

http://microv.ru

16.08.2017. 22:10
Maintain the nice perform, My partner and i examine handful of content with this internet site and also I do believe your net website will be genuine intriguing and contains received sectors regarding great details.

download torrent

01.08.2017. 15:25
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot.

download warez

14.07.2017. 00:19
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

This is what you want

30.06.2017. 09:06
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.

downlodable manuals

08.06.2017. 13:45
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

filesfromuniverse.net

16.05.2017. 13:43
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

My page.

05.05.2017. 10:31
Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore.

liuhey.com

12.04.2017. 14:31
wow what a great post is this... thanks for sharing boss, keep share these valuable content.

Nodarbību saraksts