Aktualitātes>Jolanta Derkevica-Pilskunga aizstāvēs promocijas darbu

Jolanta Derkevica-Pilskunga aizstāvēs promocijas darbu (0)

2019. gada 15. jūlijā plkst. 11.00 Biznesa augstskolā Turība C204S auditorijā norisināsies Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes komunikācijas zinātnē (plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē) sēde, kurā Jolanta Derkevica-Pilskunga aizstāvēs Biznesa augstskolas Turība komunikācijas zinātnes doktora studiju programmā “Komunikācijas vadība” izstrādāto promocijas darbu komunikācijas teorijas apakšnozarē.

Promocijas darba temats: “Domino Effect Theory and Legal Regulations: The Effects of Risk and Crisis Communication on Latvian Enterprises” (Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: komunikācija riska un krīzes situācijās – ietekme uz Latvijas uzņēmumiem).

Promocijas darba vadītājs: Dr. phil. Jāko Lehtonens (Jaakko Lehtonen).

Oficiālie recenzenti: Dr. sc. soc. Andris Pētersons (Biznesa augstskola Turība), Dr. phil. Agnese Dāvidsone (Vidzemes Augstskola), Dr. iur. Raimunds Kalesniks (Raimundas Kalesnykas) (Kazimira Simonaviča universitāte, Lietuva).

Ikviens interesents ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība Bibliotēkā.

25.06.2019

Nodarbību saraksts