Aktualitātes>Juridiskā fakultāte aicina uz XV starptautisko zinātnisko konferenci „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres”

Juridiskā fakultāte aicina uz XV starptautisko zinātnisko konferenci „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” (0)

Š. g. 29. maijā Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš", Tieslietu ministriju, Mikolas Romeris universitāti Lietuvā, Tallinas Tehnoloģiju universitāti Igaunijā, Sārlandes Tehnikas un ekonomikas augstskolu Vācijā, Belostokas universitāti Polijā rīko XV starptautisko zinātnisko konferenci „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” (turpmāk – Konference).

Konferencē piedalīties aicināti domājoši, aktīvi radoši dažādu profesiju pārstāvji, kam rūp Latvijas liktenis!

Komentē Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāne, asoc. profesore Ingrīda Veikša: ”2004. gada 1. maijā Latvija kopā ar vēl deviņām valstīm oficiāli iestājas Eiropas Savienībā (ES), tādējādi īstenojot vienu no saviem galvenajiem ārpolitikas mērķiem. Pievienošanās Eiropas Savienībai sniedza iespēju Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, taču vienlaikus bija arī smags pārbaudījums izturēt konkurenci brīvā tirgus apstākļos. Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) ir analizēti makroekonomiskās attīstības šķēršļi un prognozes. Ir norādīts, ka 10 gados, kopš Latvija ir Eiropas Savienības sastāvā, bija redzami grandiozi tautas saimniecības kāpuma tempi, diemžēl šī izaugsme nebija ilgtspējīga un beidzās ar strauju kritumu. Latvija Eiropas Savienībā tiek vērtēta kā "pieticīgs novators", valstī ir zemi rādītāji inovāciju jomā, lai gan izaugsmes rādītāji pārsniedz Eiropas Savienības vidējos.”

Kā norāda I. Veikša, Konferencē tiks meklētas atbildes uz jautājumu: ko mēs šajos 10 gados esam darījuši, lai valsts kaut par vienu soli tuvotos tam ideālam, kādu esam iztēlojušies? „Ir ļoti daudz mazu darbu, ko varam saviem spēkiem bez priekšā teikšanas un pamudināšanas paveikt kopīgam valsts un sabiedrības labklājības līmeņa pieaugumam. Galvenais ir spert pirmo soli un saprast, ka atbildība par savu valsti sākas no atbildības par savu rīcību un savu dzīvi, kā arī no cieņas pret citiem un atšķirīgo!”

Konferences programmā tiks aplūkots plašs jautājumu loks, par kuru diskutēs pētnieki un studenti no dažādām Latvijas augstskolām:

  • Latvija – aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts ES sastāvā
  • Latvija – tūristiem un inverstoriem pievilcīga valsts
  • Tiesiskuma un efektīvas likumu piemērošanas nodrošināšana
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un komersantu konkurētspēja ES ietvaros
  • Pētniecības un inovāciju jomas attīstība
  • Intelektuālā īpašuma tiesību nozīmes pieaugums  ES ekonomikā
  • Drošības un tiesību aizsardzības iestāžu darbības kompetenču pilnveidošana
  • Profesionālās augstākās izglītības ietekme uz kopējo valsts izaugsmi ilgtermiņā
  • Valsts veiksmīga komunikācija ar iedzīvotājiem – cilvēku uzticības savai valstij pamats
  • Komunikācijas attīstība Eiropas Savienībā

Konferences turpinājumā darbs ritēs apaļajā diskusijā un vēlāk arī paralēlās sekcijās, diskutējot par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, tiesiskuma un efektīvas likumu piemērošanas nodrošināšanu, augstskolu konkurētspējas celšanu, Latvijas zinātnes attīstību, iedzīvotāju fizisko drošību un tiesisko aizsardzību, savstarpējas komunikācijas pilnveidošanu līdzdalības veicināšanai u. c.

 

Ar visām paredzētajām tēmām un to autoriem iespējams iepazīties konferences PROGRAMMĀ.

Dalība konferencē ir bez maksas. Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Pieteikšanās līdz 27. maijam aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

Informācija par konferenci ir pieejama Biznesa augstskolas Turība mājas lapā. Konference iekļauta Eiropas Savienības desmitgades oficiālajā pasākumu kalendārā.

 

Konferenci atbalsta:

VAS „Latvijas dzelzceļš”

23.05.2014

Nodarbību saraksts