Aktualitātes>Komunikācijas fakultātes lektore Edīte Olupe saņem augstāko apbalvojumu sabiedrisko attiecību jomā – Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem Zelta pogu

Komunikācijas fakultātes lektore Edīte Olupe saņem augstāko apbalvojumu sabiedrisko attiecību jomā – Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem Zelta pogu (0)

Ceturtdien, 2017. gada 23. februārī jau septīto reizi tika pasniegtas Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) gada balvas - Zelta poga 2016, kas ir izveidota, lai sekmētu labās prakses pārnesi sabiedrisko attiecību profesionāļu vidū. Izvērtējot pieteiktos nozares profesionāļus kādā no četrām nominācijām: akadēmiskajā vidē, valsts sektorā, nevalstiskajā sektorā un biznesā, balvas saņēma paši labākie: Edīte Olupe, Aleksis Jarockis, Ilze Skuja un Guna Zučika.

Kandidātus balvai varēja pieteikt ne tikai LASAP biedri, bet jebkurš nozares kolēģis, savukārt fināla balsojumā piedalījās tikai LASAP biedri.

Kristīne Tjarve, LASAP valdes priekšsēdētāja: “Priecājos par mūsu asociācijas tradīciju, reizi gadā palūkoties, kas notiek komunikācijas profesionāļu nozarē, kādus izaicinājumus īstenojuši mūsu kolēģi, novērtējot viņu izcilību. Vēl lielāks prieks, ka pirmo reizi šo septiņu gadu laikā trīs no četrām pogām varam pasniegt komunikācijas profesionāļiem, kuri nav mūsu asociācijas biedri. Mēs esam pamanījuši viņu darbošanos un neatlaidību un tieksmi uz izcilību viņu ikdienas darbā. Paldies arī projektiem, darba vietām, kas stāv aiz šiem nozares profesionāļiem, kur viņi var īstenot savas radošās un reizēm izaicinošās idejas, lai sasniegtu savas mērķauditorijas!”

  

LASAP gada balvas - Zelta pogas par sasniegumiem 2016. gadā ieguva:

  • Edīte Olupe, Biznesa augstskolas Turība lektore, par darbu sabiedrisko attiecību nozares profesionāļu izglītošanā jeb akadēmiskajā vidē;
  • Aleksis Jarockis, Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktors, par labiem panākumiem valsts pārvaldes komunikācijā, cenšoties īstenot mūsdienu komunikācijas labo praksi – komunikācijas īstenošanu kā vadības funkciju;
  • Ilze Skuja, labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv vadītāja, par nesavtīgu darbu, īstenojot bezbudžeta komunikācijas aktivitātes nevalstiskajā sektorā, lai mazinātu sociālo risku bērnu un jauniešu vidū.
  • Guna Zučika, Every Little Thing valdes locekle un grupas Carnival Youth menedžere, par izcilību privātā sektora komunikācijā jeb spēju lieliski orientēties ne tikai Latvijas, bet starptautisko mediju vidē.

Edīte Olupe dalās pārdomās par balvu un izcilību komunikācijā: „Kas ir izcilība akadēmiskajā vidē, studijās? Tās ir konkurētspējīgas studiju programmas, tā ir pētniecība, tā ir aktīva studentu un pasniedzēju sabiedriskā dzīve. Būtībā izcilība slēpjas tavā attieksmē pret to, ko tu dari. Izcilību nerada viens cilvēks, un pat vairāki nē, izcilība veidojas sinerģijā, sadarbībā starp iesaistītajām pusēm. Arī starp studentu un pasniedzēju. Mēs mācāmies un darām KOPĀ. Studenti ir mūsu nākamie kolēģi. Tā ir, manuprāt, pareizā attieksme. Un, ja izdodas, lielā mērā tas ir arī tāpēc, ka ir tik lieliski kolēģi asociācijā, kuri iedvesmo. Paldies kolēģiem par novērtējumu un kopā būšanu visu šo gadu garumā!”

Komunikācijas fakultātes studentu sveicieni viņu iemīļotajai un augsti novērtētajai lektorei Edītei Olupei skatāmi šeit:

LASAP gada balvas ieguvēji tradicionāli saņem sabiedrisko attiecību profesionāļu izcilības simbolu – pogu, kas ir veidota no apzeltīta sudraba un simbolizē karjeras izaugsmi. Apbalvojuma dizaina autors – metālapstrādes mākslinieks Linards Počs.

LASAP ir biedrība, kas apvieno vairāk nekā 120 sabiedrisko attiecību profesionāļus – nozares akadēmiskos spēkus un praktiķus no mācību iestādēm, sabiedrisko attiecību aģentūrām, uzņēmumu un organizāciju sabiedrisko attiecību struktūrām. Asociācija darbojas no 2001.gada, pārstāvot sabiedrisko attiecību profesionāļu intereses, organizējot pieredzes apmaiņas un kompetenču pilnveidošanas pasākumus, kā arī līdzdarbojoties konferenču organizēšanā.

Visa pasākuma galerija pieejama LASAP Facebook lapā.

27.02.2017

Nodarbību saraksts