Aktualitātes>Komunikācijas fakultātes mācībspēki piedalās Latvijas Nacionālās Enciklopēdijas tapšanā

Komunikācijas fakultātes mācībspēki piedalās Latvijas Nacionālās Enciklopēdijas tapšanā (0)

Profesori Guntis Zemītis un profesors Ainārs Dimants ir šķirkļu autori enciklopēdijas drukātajai un elektroniskajai versijai.  Andris Pētersons ir Nacionālās enciklopēdijas nozaru redakcijas kolēģijā, kā arī  šķirkļa autors elektroniskajai versijai. Jāpiemin, ka enciklopēdijas tapšanā piedalījies arī Komunikācijas fakultātes docētājs Edvīns Evarts.

Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un šķirkļu princips, taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei ir sagatavots arī īpašs drukātais sējums par Latviju. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zināšanu uzkrāšanu un pilnveidi.

Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā.

22.10.2018

Nodarbību saraksts