Aktualitātes>Konkursā „Izveido SWOT analīzi Latvijai” augstāko žūrijas novērtējumu un EUR 1000 izcīna students no Francijas

Konkursā „Izveido SWOT analīzi Latvijai” augstāko žūrijas novērtējumu un EUR 1000 izcīna students no Francijas (0)

Ceturtdien, 17. aprīlī, Biznesa augstskolā Turība norisinājās studentu konkursa „Izveido SWOT analīzi Latvijai” fināls, kur bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studenti prezentēja studiju procesā izstrādāto stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi Latvijai, piedāvājot savu skatījumu par turpmākām valsts attīstības iespējām nākamo 15 - 20 gadu periodā. Augstāko konkursa žūrijas novērtējumu un naudas balvu EUR 1000 saņēma students no Francijas.

Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Bulāns: ”Jaunieši ir nozīmīga sabiedrības daļa Latvijas nākotnes labklājības veidošanā, tāpēc viņu iesaiste valsts stipro un vājo pušu, iespēju un draudu apzināšanā un analīzē ir pat stratēģiski svarīga.Patīkami bija redzēt, ka studenti izrādīja iniciatīvu, vēlējās iedziļināties Latvijas situācijas apzināšanā un dalījās savā redzējumā par valsts turpmākām attīstības iespējām nākamo 15 - 20 gadu periodā. Konkursā mums bija iespēja palūkoties uz sevi no malas, ar citu valstu iedzīvotāju acīm, jo mūsu perspektīvas izvērtēja arī augstskolas studenti no ārvalstīm, un, kā parādīja konkursa rezultāti, ar ļoti labiem rezultātiem!”

Konkursā, kas tika īstenots kā daļa no studiju procesa, darbus bija iesnieguši gan vietējie studenti, gan ārvalstu studenti no bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām.

17. aprīlī, konkursa noslēguma dienā, žūrijas komisijas priekšā stājās deviņi labāko darbu autori. Augstāko žūrijas novērtējumu un konkursa naudas balvu EUR 1000 apmērā saņēma Turības Uzņēmējdarbības vadības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība 3. studiju gada students no Francijas - Herriau Sébastien.

Herriau Sébastien savā darbā kā stiprās Latvijas puses izcēla valsts politisko stabilitāti, ģeogrāfiski izdevīgo pozīciju, attīstītu infrastruktūru, biznesam labvēlīgos apstākļus un tūrismam pievilcīgos galamērķus, kā arī dzīves kvalitāti. Kā vājās puses ārvalstu students atzīmēja ekonomiskos procesus, reģionālo nevienlīdzību un zemo dzimstību. Kā draudus Latvijai topošais uzņēmējs saskata jaunu cilvēku bezdarba pieaugumu, augstos emigrācijas rādītājus, uzņēmēju zemo īpatsvaru, Latvijas iedzīvotāju populācijas samazināšanos, politiski saspringto situāciju pasaulē, kas saistīta ar Krievijas un Ukrainas konfliktu, pilsoņu un nepilsoņu neapmierinātības augšanu un iespējamās demonstrācijas, kas vērstas pret valdību, proeiropeiski un prokrieviski noskaņoto šķelšanos grupās, Krievijai labvēlīgu spēku nākšanu pie varas Saeimā.

Herriau Sébastien atzīmēja, ka turpmāk Latvijai aktīvāk būtu jāizmanto eiro ieviešanas priekšrocības, Eiropas Savienības fondu atbalsts un pieejamība, jāveicina ārvalstu tiešās investīcijas, jāizmanto zināšanu potenciāls telekomunikācijas nozarē un jāveicina eksporta attīstība. Tāpat jāizceļ kultūras daudzveidība un pievilcība, par pamatu turpmākai darbībai izmantojot Eiropas Kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 bagātīgo programmas piedāvājumu un kultūras popularizēšanai veltītos pasākumus.

Studentu darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Bulāns, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidente Lienīte Caune, Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa, Komunikācijas fakultātes dekāns, asoc. profesors  Andris Pētersons, Juridiskās fakultātes dekāne, asoc. profesore Ingrīda Veikša un augstskolas lektore un doktorante Renāte Cāne.

###GALLERY-HOLDER###

22.04.2014

Nodarbību saraksts