Aktualitātes>Lai sekmētu jauniešu interesi par IT nozari, Turība un Accenture uzsāk sadarbību

Lai sekmētu jauniešu interesi par IT nozari, Turība un Accenture uzsāk sadarbību (0)

Ekspertu prognozes liecina, ka tuvākajā desmitgadē aizvien straujāk pieaugs pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem, īpaši inženierzinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās. Atsaucoties uz darba tirgus tendencēm un prasībām, Biznesa augstskola Turība un viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē Accenture šodien, 13. februārī, noslēdza sadarbības līgumu, lai sekmētu jauniešu interesi par IT nozari, viņu izglītošanos un sekmīgāku iekļaušanos darbu tirgū.

Sadarbības ietvaros studentiem tiks piedāvātas prakses iespējas, vieslekcijas, ekskursijas uzņēmumā u.tml. Tāpat uzņēmums sniegs atbalstu studentiem bakalaura un maģistra līmeņa pētījumu izvēlē, lai studentu ieguldītais darbs radītu reālu pienesumu nozarei. 

“Esam gandarīti par sadarbības uzsākšanu, paredzot, ka tas sniegs būtisku pienesumu ne tikai mūsu studentiem un mācībspēkiem, bet arī uzņēmumam un IT nozarei kopumā. Ikvienai studiju programmai topošajiem speciālistiem jāpiedāvā tas, kas patiešām ir nepieciešams nozarē. Darba tirgus visā pasaulē šobrīd pieprasa digitālās prasmes, neatkarīgi no izvēlētās nozares, tāpēc ceram, ka sadarbība sekmēs jauniešu interesi par digitālo prasmju pilnveidi un IT nozari,” stāsta Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis.

Latvijā IKT speciālistu skaits veido 2,2% no visiem strādājošajiem, kas ir ievērojami zem Eiropas Savienības (ES) vidējā līmeņa jeb 3,7%, liecina Eiropas Digitālās ekonomikas un sabiedrības (DESI) indeksa dati. “Latvijā labākas nākotnes vārdā vajadzētu ne tikai panākt, bet pārsniegt vidējo ES līmeni, lai tuvojamies Somijas IKT speciālistu īpatsvaram 6,6% apmērā. Augsti novērtējam uzsākto sadarbību ar Biznesa augstskolu Turību, lai paplašinātu iespējas cilvēkiem apgūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, kas sniegs ieguldījumu valsts konkurētspējas palielināšanā un IKT speciālistu skaita pieaugumā,” uzsver Accenture vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

Augstskola no šī gada sākuma realizē jaunu studiju programmu “Datorsistēmas”, kas apvieno šobrīd darba tirgū pieprasītās IT prasmes un biznesa virzienu. Lai nodrošinātu ciešāku studiju procesa un darba tirgus sasaisti, studiju kursu satura izstrādē ir iesaistījies arī Accenture.

13.02.2019

Nodarbību saraksts