Aktualitātes>Latvijas Banka izsludina studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu

Latvijas Banka izsludina studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu (0)

Konkursa mērķis: veicināt Latvijas tautsaimniecības un eiro zonas makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi un stimulēt augstāko mācību iestāžu studentu pētnieciskās domas attīstību.

Konkursā var piedalīties: Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžu studenti(­es);

Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā ārvalstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditēto augstāko izglītības iestāžu studenti(-es).

Konkursa tēmas: piedāvāts plašs makroekonomisko tēmu loks, kas aplūkojamas Latvijas, Baltijas valstu vai eiro zonas tautsaimniecības kontekstā: eiro ieviešanas ieguvumi un riski, investīciju ietekme uz labklājības pieaugumu, eksporta konkurētspējas novērtējums, nozaru konkurētspējas analīze, darbaspēka migrācija, pasaules pārtikas un naftas cenu svārstību ietekme uz inflāciju, ēnu ekonomikas novēršanas metodes, brīvo ekonomisko zonu ietekme uz tautsaimniecību u.c.

Konkursa uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam – 1 500 eiro.

Konkursa darbi iesniedzami: Latvijas Bankā no 2014. gada 19. maija līdz 30. maijam papīra dokumenta un elektroniskā veidā.

Konkursa nolikums, tostarp darbam izvirzītās prasības un pilns piedāvāto tēmu saraksts, atrodams Latvijas Bankas interneta vietnē www.makroekonomika.lv.

                       

Konkursa rezultāti tiks publiskoti 2014. gada 13. jūnijā Latvijas Bankas interneta vietnēs www.bank.lv un www.makroekonomika.lv.

Laureāti tiks aicināti uz diskusiju, kuru atspoguļos www.makroekonomika.lv.

 

16.10.2013

Nodarbību saraksts