Aktualitātes>Līdz 6. martam piesaki pretendentus Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumu piešķiršanai

Līdz 6. martam piesaki pretendentus Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumu piešķiršanai (8)

Šī gada 20. aprīlī, jau trešo gadu pēc kārtas Biznesa augstskolā Turība svinīgā ceremonijā tiks piešķirti Goda nosaukumi absolventiem, studējošajiem, mācībspēkiem un cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu sasniegšanai. Biznesa augstskola Turība lepojas ar šiem cilvēkiem, tāpēc svinīgās ceremonijas laikā var tikt piešķirti apbalvojumi –

  • Biznesa augstskolas Turība Goda absolvents;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda studējošais;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda profesors;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda doktors.

Līdz 2017. gada 6. martam augstskolas personālam un studējošajiem ir tiesības izvirzīt pretendentus Goda nosaukumu piešķiršanai, savukārt augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām ir iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai Goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot pieteikuma formu  vai iesniedzot pieteikumu augstskolas sekretariātā.

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents, students, akadēmiskā personāla pārstāvis, kā arī cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu mērķu sasniegšanai var tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.

No ieteiktajiem kandidātiem Goda nosaukumu saņemšanai tiks izvirzīti tie kandidāti, kuri izcelsies ar saviem darbiem, sasniegumiem un nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās jomās.

Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Goda nosaukumus, lems Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēs Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un Senāts to apstiprinās vai noraidīs.

Apbalvojamo saraksts tiks publicēts augstskolas mājaslapā www.turiba.lv 2017. gada aprīlī.

Apbalvojuma saņēmēji tiks informēti personiski un aicināti uz svinīgo Turības gada balvas „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.” apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 20. aprīlī.

Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, un tas nedod materiālas priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.

NOLIKUMS PAR GODA NOSAUKUMIEM

2015. gadā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi Goda absolventa nosaukumi, savukārt 2016. gadā tika piešķirti četri Goda absolventa, viens Goda profesora un viens Goda doktora tituls. www.turiba.lv/lv/dzive-augstskola/gada-balva/495

Pieteikumu reģistrāciju nodrošina  

23.02.2017

Komentāri

We are No. 1 in Mechanical Engineering Assignment Help; Mechanical Engineering Project and Homework Help cannot be obtained at a better place other than us. This is number 1 destination for Mechanical project help and Mechanical homework help.

MBA Thesis Help

24.02.2017. 13:46
 I like your working style. Your blog is so interesting and nice. You have done superb job. Thanks for sharing. 
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Thanks for the wonderful post,  The content Which you mention in your article ITS really awesome. Its really helpful for everyone.
Good going dude! The clasification is much observed and continually optimized all the way. Thanks for sharing!!
This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.

Nodarbību saraksts