Aktualitātes>Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības studenti iesaistās trešā Latvijas Pasākumu Foruma organizēšanā

Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības studenti iesaistās trešā Latvijas Pasākumu Foruma organizēšanā (26)

No 28. – 30. martam jau trešo reizi notika Latvijas Pasākumu forums, kas šogad norisinājās Jelgavā. Latvijas pasākumu foruma organizēšanā aktīvi iesaistijās Biznesa augstskolas Turība Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības studenti – Mārcis Gulbis, Silva Žvagiņa, Kārlis Lipsnis, Evija Ružāne, Diāna Aļeksejeva, Jeļena Zēmece, Beāte Liepiņa un Emīls Bauga.

Latvijas Pasākumu forums ir Latvijas pasākumu nozares speciālistu tikšanās, pieredzes apmaiņas un zināšanu pilnveides platforma, kas savos pasākumos pulcē nozares speciālistus - teorētiķus un praktiķus, privātā un publiskā sektora pārstāvjus, valsts un pašvaldību kultūras iestāžu darbiniekus, pasākumu organizētājus, producentus, pasākumu norišu vietu pārstāvjus, nozares pakalpojumu sniedzējus un piegādātājus, tehniskā aprīkojuma nodrošinātājus, kā arī citus nozares uzņēmumus un iestādes. Latvijas Pasākumu forums ir vienīgais visus pasākumu nozares profesionāļus apvienojošais notikums, kas kalpo ne tikai kā platforma zināšanu papildināšanai, bet arī sniedz iespēju nodibināt jaunus kontaktus un rast sadarbības iespējas.

Latvijas Pasākumu forums nu jau tradicionāli notiek pavasarī, tas ilgst trīs dienas. Pirmās divas dienas atvēlētas lekcijām, semināriem, paneļdiskusijām, neformālām sarunām. Foruma trešā diena ir reģiona diena, kurā dalībnieki iepazīst pasākumu industrijas norises un infrastruktūru kādā no Latvijas reģioniem.  

Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības studente Silva Žvagiņa pēc aizvadītā Latvijas Pasākumu Foruma komentē: “Ir lieliski padarīta darba sajūta. Iepriekš biju strādājusi kā asistente vai kā pasākuma mazais gariņš, kas dara visus mazos darbiņus, taču šoreiz man pirmo reizi tika dota tik liela atbildība pasākuma organizēšanā, biju foruma projekta vadītāja, par ko es esmu ļoti pateicīga SIA “Untitled” valdes loceklim Mārcim Gulbim, ka man kā praktikantei tika dota šī lieliskā iespēja. Noteikti iesaku visiem lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības studentiem apmeklēt šo pasākumu, jo šeit ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas par nozari, bet arī iegūt lieliskus kontaktus.” 

Attēlā: Biznesa augstskolas Turība Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības studente un Latvijas Pasākumu Foruma projekta vadītāja Silva Žvagiņa

Attēlā: Biznesa augstskolas Turība Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības studentes Evija Ružāne un Diāna Aļeksejeva

 Foto: Kārlis Lipsnis

04.04.2017

Komentāri

avriq

03.02.2018. 18:32
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

downloadmyfilesnow.top

27.01.2018. 09:51
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.

pest control

05.01.2018. 12:22
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.

cctv camera

05.01.2018. 12:21
Thanks a lot for sharing us about this update.
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.

downlodable manuals

16.11.2017. 00:32
Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.

downloadfreefilesnow.top

03.11.2017. 19:42
I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative.
I really enjoyed reading on this article.
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
I really enjoyed reading on this article.

downloadgoodthings.top

29.09.2017. 09:44
Great Post, I'm a large believer within posting comments upon sites in to allow blog site writers recognize that additional some thing valuable in to the internet!
I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.

http://p-like.ru

16.08.2017. 22:11
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

this site.

14.07.2017. 00:20
Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore.

downlodable keygens

30.06.2017. 09:33
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.

Web page.

08.06.2017. 14:11
Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.

downlodable freeware

16.05.2017. 13:54
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
Excellent article, read in one breath! Thank you!
Thank you for the information! very good article!

centrstart.ru

05.05.2017. 10:43
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot.

Obat Kuat Pria

23.04.2017. 21:42
You are the best

Obat Perangsang Wanita

23.04.2017. 21:40
Thanks for sharing

Link

17.04.2017. 15:39
Have been looking for information on the subject! thanks to the author for the perfectly presented material! calculatorbmi

liuhey.com

12.04.2017. 15:26
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.

Nodarbību saraksts