Aktualitātes>Ministru prezidenta Valda Dombrovska apsveikums augstskolai 20 gadu jubilejā

Ministru prezidenta Valda Dombrovska apsveikums augstskolai 20 gadu jubilejā (0)

Godājamie augstskolas dibinātāji, pasniedzēji, studenti un absolventi!

Vispirms gribētu pateikties augstskolas vadībai par iespēju būt ar jums šeit kopā un sveikt augstskolu „Turība” tās apaļajā 20.gadu jubilejā!

Mūsdienu globālajā pasaulē viena no asākajām konkurences cīņām ir cīņa par talantiem. Tieši augstskolas piesaista talantīgākos un spējīgākos studentus, kuri ir mūsu valsts nākotne. Par valsts patriotu nepiedzimst, par valsts patriotu izaug un svarīgu lomu tajā ieņem tieši izglītības sistēma, no bērnudārza līdz augstskolai.

Arī valsts kopējā konkurētspēja ir atkarīga no tā, cik konkurētspējīga ir tās jaunā paaudze. Īpaši svarīgi panākt, lai jaunieši ārvalstu mācību iestāžu vietā izraudzītos mūsu pašu universitātes un augstskolas. „Turība” ar savu piemēru ir pierādījusi, ka arī privāta augstskola var sekmīgi konkurēt ar valsts augstskolām un piesaistīt studentus visdažādākajās specialitātēs. Latvijas augstskolas arvien biežāk izvēlas arī ārvalstu studenti, kas apliecina - mums ir liels potenciāls arī augstākās izglītības, kā eksportpreces attīstīšanai.

Latvijai tuvākos gados ir vairāki nozīmīgi starptautiski pienākumi, kā galveno minēšu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā 2015.gadā, kas ļaus Latvijai starptautiski sevi skaļi apliecināt kā modernu, radošu un ilgtermiņā domājošu Eiropas valsti. Latvija ir iespēju zeme: strauji augoša, piederīga pie pasaulē lielākās ekonomiskās telpas, pievienošanās eiro, kas notiek šajās dienās dod jaunas iespējas uzņēmīgiem jauniešiem.

 „Turība” savos 20 pastāvēšanos gados ir radījusi iespējas jauniešiem Latvijā apgūt konkurētspējīgu izglītību, uzņemoties misiju – veidot ciešu sadarbību starp izglītības programmām un darba tirgū pieprasītajām nepieciešamām specialitātēm.

Tieši izglītības un uzņēmējdarbības sasaiste ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem, veidojot Latvijas konkurētspēju un labvēlīgu vidi inovāciju ekonomikai.

Augstskolas vadība vienmēr ir ieņēmusi sabiedriski aktīvu pozīciju, esot principiāls sarunu partneris valdībai, stingri iestājoties par kvalitatīvām pārmaiņām izglītībā.

„Turība” šogad var lepoties ar vairāk nekā 3200 studentiem un 20 gadu laikā ar vairāk nekā 11 tūkstošiem absolventu. Tāpat augstskolas vērtība ir profesionālā mācībspēku komanda.

Mums kopā tuvākos gados daudz vēl darāms, lai  Latvijas veiksmes stāstu par savu varētu saukt jebkurš mūsu valsts iedzīvotājs. Tomēr nepareizi būtu sēdēt un gaidīt, kad valdība visu izdarīs, darāmā ir daudz un vēl ilgi pietiks visiem, tādēļ aicinu jebkuru mūsu valsts iedzīvotāju aktīvi piedalīties tā veidošanā. Ir jāstiprina pārliecība, ka nacionāla valsts ir drošākais ietvars, gan lai sekmīgi izmantotu globalizācijas priekšrocības, gan lai nodrošinātu latviešu nācijas pastāvēšanu gadu simtos.

Jānis Čakste reiz teica, ka Latvija ir par mazu, lai latvietis justos no tās noguris. Es novēlu nenogurstošu spēku mums visiem! Lai kopīgi izveidojam Latviju par valsti, kurā ikvienam ir iespēja piepildīt savu sapni un iespēja nodzīvot cilvēka cienīgu mūžu!

Vēlos personīgi pateikt paldies augstskolas dibinātājiem un mācībspēkiem, pasniedzot Ministru prezidenta Pateicības rakstu augstskolai „Turība” par ieguldījumu Latvijas izglītības konkurētspējā.

08.07.2013

Nodarbību saraksts