Aktualitātes>NORDPLUS Intensīvie kursi Turībā pulcē vairāk nekā 50 studentus

NORDPLUS Intensīvie kursi Turībā pulcē vairāk nekā 50 studentus (0)

Sestdien, 27. jūlijā noslēdzās divi NORDPLUS intensīvie kursi, kuru ietvaros Biznesa augstskola Turība uzņēma vairāk nekā 50 studentus no sadarbības augstskolām Lietuvā, Somijā un Igaunijā. 12 dienu garumā kursu dalībnieki mācījās divos intensīvos kursos – „Drošība un aktīva pilsoniska līdzdalība” un „Zaļā „loģistika”.

NORDPLUS intensīvais kurss  par drošību tiek organizēts jau trešo gadu. Tas tiek realizēts sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva), Turku Ekonomikas skolu / Turku Universitāti (Somija) un Tallinas tehnisko Universitāti (Igaunija).

Kursa laikā tika sniegts ieskats tādās jomās kā: drošības teorija, individuālā un organizācijas drošība, globalizācija, stresa menedžments krīzes situācijās, komandas vadība u.c.. Lekciju un praktisko nodarbību laikā studenti pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas dažādās ar drošību saistītās jomās. Šogad pastiprināta uzmanība tika pievērsta aktīvai pilsoniskai līdzdalībai  – kā kļūt par aktīvu un atbildīgu pilsoni, kā pilnvērtīgi piedalīties demokrātiskajos procesos un veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību.

Savukārt NORDPLUS intensīvai kurss „Zaļā Loģistika” tika organizēts pirmo reizi un tajā piedalījās studenti no Biznesa augstskolas Turība, Mikolas Romeris Universitātes (Lietuva) un Turku Ekonomikas skolas / Turku Universitātes (Somija). Mūsdienās ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīga resursu pārvaldība un ekoloģiskās slodzes mazināšana ir ikvienas valsts prioritāte. Kursa ietvaros studenti izprata zaļās loģistikas principu ieviešanu uzņēmumā un ilgtspējīgas loģistikas plānošanu un vadību.

„Es jau iepriekš apzinājos „zaļo” un ilgtspējības principu nozīmi uzņēmējdarbībā, taču pateicoties NORDPLUS semināram man bija iespēja redzēt un izprast principu darbību reālā vidē. Zaļā domāšana kļūst arvien populārāka gan Baltijas valstīs, gan visā pasaulē, tas pamatoti ļauj cerēt kādreiz sasniegt „zero waste” galveno mērķi. Kursā ieguvu vērtīgu informāciju un padomus, piemēram, kā ikdienā ievērot ilgtspējības principus un dzīvot videi draudzīgāk. Mums ir jāuzņemas atbildība par planētas nākotni un tas jādara jau šodien!”, stāsta NORDPLUS kursa dalībniece un Biznesa augstskolas Turība studente Kristina Nesterova.

„Zaļās Loģistikas” kurss bija iedvesmojošs ne tikai studentiem, bet arī pasniedzējiem un profesionāļiem, kuri kursa ietvaros vadīja lekcijas, diskusijas un seminārus. Projekts ir nozīmīgs arī Uzņēmējdarbības vadības fakultātei, jo pagājušajā ir uzsākta bakalaura programmas „Biznesa loģistikas vadība” realizāciju.

  

NORDPLUS Intensīvai kurss „Zaļā Loģistika” tika realizēts ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta numurs: NPHE-2019/10314. NORDPLUS Intensīvai kurss „Drošība un aktīva pilsoniska līdzdalība” tika realizēts ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta numurs: NPHE-2019/10177.

   

05.08.2019

Nodarbību saraksts