Aktualitātes>Norisināsies diskusija „Ētika tūrismā: kodekss un vadīšana”

Norisināsies diskusija „Ētika tūrismā: kodekss un vadīšana” (6)

Trešdien, 30. oktobrī, plkst. 16.00 – 18.00 Biznesa augstskolas Turība Biznesa inkubatorā notiks diskusija „Ētika tūrismā: kodekss un vadīšana”. Diskusiju vadīs Ēriks Lingebērziņš, SIA „Balticvision Riga” izpilddirektors un valdes loceklis, Biznesa augstskolas Turība Tūrisma pētniecības centra vadītājs.   

Diskusijā aicināti piedalīties Tūrisma stratēģiskā vadība un Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmu vadība pēdējā studiju gada studentiun nozares pārstāvji!

Starptautiskajā tūrisma vidē, līdzās jautājumiem par starptautiskā tūrisma pieaugumu pēdējā desmitgadē un pozitīvajām nākotnes perspektīvām, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta starptautiskā tūrisma ilgtspējai. Lai rosinātu diskusiju, ANO Pasaules Tūrisma organizācija ir pieņēmusi globālo tūrisma ētikas kodeksu, ko veido 10 tūrisma ekonomiskās, sociālās, kultūras un vides komponentes. Lai gan ētikas kodeksa principi nav legāli saistoši, to mērķis ir sekmēt tūrisma nozares attīstību, tādējādi samazinot tūrisma negatīvo ietekmi uz vidi, kultūrvēsturisko mantojumu un sabiedrību visā pasaulē. Aktuālās starptautiskās tūrisma vides tendences rāda, ka virknei globāli atpazīstamu tūrisma uzņēmumu šo principu ieviešana un ievērošana ir kļuvusi par ikdienu.

Tūrisma ētikas kodekss tika pieņemts pirms vairāk nekā desmit gadiem, savukārt Latvijā 2012. gadā stājās spēkā likums "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu". Latvijā, kā strauju attīstību piedzīvojošā galamērķī, šiem principiem ir būtiski pievērst uzmanību. Tomēr reālā situācija rāda, ka Latvijas tūrisma nozares izpratne par ētiku ir visnotaļ vāja. Tai pat laikā ir skaidrs, ka turpinoties tālākai Latvijas tūrisma nozares attīstībai, ētikas kodeksā ietverto principu ievērošana būs ne tikai teorētisks uzstādījums, bet gan patērētāja noteikta prasība.

Ar diskusijas palīdzību vēlamies aktualizēt jautājumu par Globālā tūrisma ētikas kodeksa nozīmi, ieviešanas principiem un nepieciešamību, kā arī veicināt uzņēmēju, studentu un citu tūrisma nozares ieinteresēto pušu izpratni par šo jautājumu. Īpašu uzmanību vēlamies pievērts uzņēmējiem, ņemot vērā tieši uzņēmēju nozīmi šo principu ievērošanā.

Diskusijā piedalās Velga Vēvere, skaidrojot ētikas jēdzienu un izpratni tūrismā, Aigars Smiltāns un Iļja Mendelsons, aplūkojot ētikas nozīmi tūrismā, ņemot vērā aktuālos tūrisma uzņēmējdarbības vides izaicinājumus, Sabīne Ozoliņa un Inese Krūmiņa, pārstāvot tūrisma uzņēmumus un to viedokli par ētikas kodeksu un tā principiem tūrisma uzņēmumos.

Pasākumā piedalīsies arī STF  studente Evija Racina, kura dalīsies pieredzē par ieguvumiem ANO PTO studentu sanāksmē, kas notika Anglijā š. g. septembrī.

 

Pasaules tūrisma ētikas kodekss (LAT)

Global code of ethics (ENG)

 

29.10.2013

Nodarbību saraksts