Aktualitātes>Norisināsies intensīvais kurss „Mediācija civilās un krimināllietās” 2018

Norisināsies intensīvais kurss „Mediācija civilās un krimināllietās” 2018 (0)

2018. gada vasarā Biznesa augstskolā Turība norisinās NORDPLUS intensīvais kurss par mediāciju. Šo kursu realizē Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnisko universitāti (Igaunija) un Turku Ekonomikas un biznesa vadības skolu (Somija). Šāds kurss Turībā norisinās jau trešo gadu.

Intensīvā kursa realizācijas laiks: 2018. gada 14. līdz 25. augusts.


  

Tiesvedības laikā aizvien pieprasītāka kļūst mediācija, jo tiesneši iesaka pusēm pašām censties atrisināt strīdus savstarpēji pieņemamā veidā. Mediatori ir apguvuši prasmes veicināt pušu sarunas un virzīties uz risinājumu ārpustiesas kārtībā. Mediācijas popularitāte nozīmē arī to, ka sabiedrības locekļi ir paši gatavi uzņemties atbildību par savu jautājumu sakārtošanu, negaidot trešo personu, tai skaitā tiesas iejaukšanos. Mediācija ir gan tiesām un šķīrējtiesām alternatīvs domstarpību risināšanas veids, kas atslogo valsts tiesu noslodzi, gan arī metode, ar kuras palīdzību puses atrisina strīdus un pēc iespējas saglabā cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Intensīvā kursa mērķi ir:

- Vienkopus pulcināt studentus un akadēmiskos spēkus no vairākām valstīm, lai izveidotu starptautisku tīklu ar speciālistiem, kurus interesē mediācijas iespējas un pielietošana;

- Sniegt studentiem iespēju mācīties multikultūrālā vidē, attīstot viņu komunikācijas spējas un prasmi strādāt komandā;

- Organizēt teorētiskās lekcijas, kā arī radošās nodarbības ar lomu spēlēm, un iespēju tikties ar profesionāliem mediatoriem.

Kursos piedalās gan bakalaura studiju, gan maģistrantūras studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Lekcijas, diskusijas, grupu darbu un lomu spēles vada pieredzējuši pasniedzēji un praktizējoši mediatori no visām dalībaugstskolām. Studenti kursa ietvaros piedalās studiju vizītēs uz Latvijas Republikas Augstāko Tiesu un Saeimu, klausās lekcijas par konfliktu risināšanu, kultūru un nacionālo identitāti, mediācijas likumdošanu, starptautisko mediāciju, ģimenes lietu mediāciju, mediācijas ētiku un on-line mediāciju. Nokārtojot noslēguma eksāmenu studenti par dalību kursā saņem 3 ECTS.

Projekt numurs: NPHE-2018/10311

Projekta akadēmiskā vadītāja: 
Biznesa augstskolas Turība lektore
Dana Rone
e-pasts: dana.rone@latnet.lv

Projekta administratīvā vadītāja: 
Starptautisko projektu vadītāja
Kristīne Tihanova
tālr.: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

18.05.2018

Nodarbību saraksts