Aktualitātes>Noslēdzies starptautiskās partnerības projekts „eCuisine – A model for interactive e-learning to enhance vocational conversation and to arouse intercultural awareness in the hospitality sector”

Noslēdzies starptautiskās partnerības projekts „eCuisine – A model for interactive e-learning to enhance vocational conversation and to arouse intercultural awareness in the hospitality sector” (0)

Sekmīgi noslēdzies Leonardo da Vinci projekts eCuisine – A model for interactive e-learning to enhance vocational conversation and to arouse intercultural awareness in the hospitality sector” (Projekta Nr. 2012-1-AT1-LEO05-06979).

Projektu īstenoja Biznesa augstskolas Turība Valodu katedra un tā mērķis bija mazināt barjeras darba mobilitātei, palielināt starptautisko sapratni un sadarbību, izveidot mūsdienīgus mācību līdzekļus valodu apguvei, kas nodrošina elastīgu informācijas ieguvi un atbalsta mūsdienīgas mācīšanās prasības.

Projekta rezultāti demonstrē integrētu pieeju valodu un starpkultūru saskarsmes praktiskai apguvei. Tika izveidoti arī pievilcīgi un interaktīvi mācību materiāli, kas paredzēti studentiem no dažādām mācību iestādēm, kuri studē gastronomiju, viesmīlību un servisu.

Projekts ilga divus gadus (no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim), un to īstenoja seši partneri: Unternehmensberatung Heffeter (Austrija), Primrose Publishing (Lielbritānija), Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Vilniaus Kolegija (Lietuva) un Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje (Slovēnija). Projekta dalībnieku apvienību veidoja vispāratzīti, pieredzes bagāti uzņēmumi, kas darbojas viesnīcu - tūrisma sektorā visās ēdināšanas servisa un ēdienu gatavošanas jomās.

Projekta laikā notika piecas starptautiskās sanāksmes. Tās notika Austrijā (2012. gada oktobrī), Lielbritānija (2013. gada maijā), Latvijā (2013. gada septembrī), Horvātijā (2014. gada aprīlī) un noslēguma tikšanās Slovēnijā (2014. gada septembrī). Starptautisko sanāksmju laikā projekta dalībnieki apmainījās ar viedokļiem, precizēja informāciju, apkopoja projektā paveikto, kā arī vienojās par uzdevumiem turpmākai projekta norisei. Viesošanās laikā projekta dalībniekiem bija arī lieliska iespēja iepazīt attiecīgās valsts nacionālo virtuvi.

Projekta darba platformā, kas atrodama mājas lapā, iespējams iepazīties ar projekta gaitā izveidotajiem mācību materiāliem – ēdienu aprakstiem un ar tiem saistītajiem mācību uzdevumiem.

Projekta centrā ir Austrijas nacionālā virtuve. Īpaši atlasīti ēdieni no austriešu virtuves, kā arī kulinārijas “izlase” no partnervalstīm, kas ir aprakstīta un iekļauta  interaktīvā mācību programmā un aplikāciju prototipos. Šādi tiek atvieglota pieeja mobilajām ierīcēm, ko izmanto gastronomijā un sabiedriskajā ēdināšanā.

Projekta ietvaros ir tapuši ēdienu apraksti, kas ietver skaidrojumu par ēdiena sastāvdaļām un pagatavošanas paņēmieniem, papildus tam pieejama arī informācija par reģionu, kurā izvēlētais ēdiens tradicionāli tiek gatavots, kā arī sniegts ieskats valsts kultūrā un vēsturē. Vienuviet apkopota informācija ir viegli, ātri pieejama un viegli uztverama. Ēdienu aprakstu tulkojumi pieejami angļu, latviešu, vācu, slovēņu, horvātu, un lietuviešu valodā.

Uzdevumi, kas paredzēti angļu valodas apguvei A2-C1 līmenī, kas saistīti ar nacionālajiem ēdieniem, palīdz izprast, analizēt un atcerēties lasītos ēdienu aprakstus un pilnveidot profesionālās valodas kompetenci.

Plašāka informācija par projektu atrodama mājas lapā www.ecuisine-project.eu.

 

Evita Vecvagare
Valodu katedras sekretāre
Biznesa augstskola Turība

21.10.2014

Nodarbību saraksts