Aktualitātes>Noslēgušies Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes organizētie pilnveides kursi gidiem

Noslēgušies Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes organizētie pilnveides kursi gidiem (0)

16. maijā noslēdzās  Biznesa augstskolas Turība, Starptautiskā tūrisma fakultātes organizētie kursi tūristu gidu apmācībai un kvalifikācijas celšanai. Kursu ietvaros liela uzmanība tika pievērsta inovatīviem Rīgas kā tūrisma galamērķa aspektiem, tai skaitā gastronomiskā tūrisma piedāvājuma un tā iesaistei tūrisma produktos, jaunajai arhitektūrai un tās interpretācijas iespējām Rīgas viesiem. Studiju kursā tika apskatītas Latvijas ārpolitikas un ekonomikas aktualitātes, kas turpmāk noderēs darbā ar dažādu valstu un kultūru tūristiem.

Gidu kursi ir veidoti, kombinējot teorētiskās nodarbības, kurām piesaistīti vairāki nozares speciālisti, un praktiskas nodarbības, kur gan esošajiem, gan topošajiem tūristu gidiem būs iespēja praktiski apgūt aktīvā tūrisma darba specifiku, darbu ar specifiskām grupām un individuālajiem ceļotājiem, piemēram, tūristiem ar īpašām vajadzībām, un jaunu maršrutu veidošanas principus.

Pieredzējušie  gidi kursā Aktuālais Rīgā un gidu darbībā  papildināja savas zināšanas par Rīgu, tās piedāvājumu tūrismā, savukārt topošie gidi kursā Gidu darbs apguva arī gidu darba pamatus un pilnveidoja prasmes, lai spētu strādāt par gidu.

Gidu kursu lektoru vidū bija tādi pieredzējuši tūrisma nozares speciālisti kā Brigita Rozenbrika (koncertaģentūras FBI direktore un Biznesa augstskolas Turība lektore), Ēriks Lingebērziņš (Biznesa augstskolas Turība docētājs un Tūrisma pētniecības centra vadītājs), Jānis Jenzis (vairāku restorānu īpašnieks) un citi, savas jomas profesionāļi. Valdis Čeičs, Vidzemes augstskolas absolvents, sniedza zināšanas gidu darba organizēšanā un īstenošanā.

Gidi pozitīvi novērtēja ne tikai docētāju un vieslektoru sniegtās zināšanas, bet arī kursu organizāciju un pozitīvo atmosfēru grupā, kas ļāva iedvesmoties vienam no otra un motivēt darbam nākotnē.

„Novērtēju kursos iegūtās zināšanas un praksi, kas deva lielu pievienoto vērtību. Lektoru vidū bija pieredzējuši tūrisma nozares profesionāļi, kas daudz stāstīja par savu pieredzi un neaprobežojās tikai ar teorijām”, par pieredzi kursos dalās topošā gide Anna Tutiļeva .

„Pozitīvi ir tas, ka akcents šajos kursos tika likts uz aktualitātēm Rīgā nevis uz vēsturi, teoriju, kā tas ir standart kursos gidiem. Manuprāt, liels ieguvums bija tieši tas, ka lekcijas pasniedza savas jomas augsti speciālisti, esmu ļoti apmierināta par šiem kursiem”, komentē gide Irita Semane.

Apgūstot studiju kursu, un nokārtojot gala darbu, kursu dalībnieki saņēma sertifikātu, kā arī kredītpunktus, kas noderēs turpmākās studijās kādā no Latvijas vai Eiropas augstskolām.

19.05.2017

Nodarbību saraksts