Aktualitātes>Noticis Ķengaraga iedzīvotāju forums „Kopā savam pagalmam!”

Noticis Ķengaraga iedzīvotāju forums „Kopā savam pagalmam!” (0)

Svētdien, 26. oktobrī,Ķengaraga daudzdzīvokļu māju pagalmā notika pirmais iedzīvotāju forums „Kopā savam pagalmam!”, kuru organizēja Festivāla ielas 6. mājas un  Aviācijas ielas 25. mājas aktīvisti un Biznesa augstskolas Turība studenti Indra Trofimoviča, Dzintars Rudaks un Eduards Kalve.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt iedzīvotājus, kuri dzīvo vienā pagalmā, veicināt pašiniciatīvu, rādot veiksmīgus piemērus, un mazināt komunikācijas barjeru, iepazīstoties ar pašvaldības atbildīgajām personām.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Aviācijas 25” valdes priekšsēdētāja Margarita Krauča stāstīja par biedrības izaicinājumiem un paveiktajiem darbiem. Iedzīvotājiem bija iespēja apskatīt trīs Aviācijas ielas 25. mājas izremontētās kāpņu telpas un konsultēties ar DzīB pārstāvjiem par veiksmīgu pašorganizāciju.

Projekta „Pagalmu renesanse” vadītāja, ainavu arhitekte Daiga Veinberga argumentēja, kāpēc ir svarīgi uzlabot vidi sev apkārt un kur smelties idejas. Iedzīvotāji varēja saņemt „Pagalmu renesanse” bukletus ar ideju apkopojumu pagalmu labiekārtošanai.

Pašvaldību forumā pārstāvēja vairākas institūcijas. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Personāla vadības nodaļas mācību projektu koordinatore Aleksandra Cimbale runāja par ieceri aktivizēt māju vecākos un māju pilnvarotās personas kopīgai sadarbībai ar SIA RNP, kā arī informēja interesentus, kur griezties, lai risinātu minētos jautājumus.

Austrumu izpilddirekcijas ekonomikas attīstības projektu vadītājs arhitekts  Jānis Lejnieks runāja par atbalsta iespējām no pašvaldības puses iedzīvotāju iniciatīvām. Šajā sakarā iedzīvotājus īpaši uztrauca šaurās pagalmu ielas un iespēja tās paplašināt.

Valsts policijas Ķengaraga iecirkņa Kārtības policijas priekšnieks Nikolajs Mitroščenko un Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes inspektors Vitālijs Levaškevičs pastāstīja par policijas darba specifiku un kompetencēm pagalmu kontekstā. Policija saņēma daudz jautājumu saistībā ar auto transportanovietojumu pagalmos un dzīvnieku staidzināšanas problemātiku.

Neskatoties uz auksto laiku, forums noritēja veiksmīgi. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 interesentu. Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot jautājumus atbildīgajām personām, diskutēt savā starpā un pieteikties ar savām iniciatīvām. Diemžēl, jautājumu un pārmetumu citiem bija vairāk nekā savu iniciatīvu. Ņemot verā, ka šis bija pirmais forums, ceram, ka situācija mainīsies ar katru nākamo aktivitāti. Dažiem tas bija pirmais solis kopīgai komunikācijai gan savā starpā, gan ar pašvaldības institūcijām.

Mūsdienās komunikācija ir pats svarīgākais kopīga darba veikšanā. Otrs nevar uzminēt mūsu vēlmes, ja mēs nesarunājamies! Uz tikšanos nākamajās aktivitātēs!

Pasākuma iniciatori - Festivāla ielas 6. mājas vecākā I. Trofimoviča un Biznesa augstskolas Turība maģistranti Dz. Rudaks, E. Kalve.

27.10.2014

Nodarbību saraksts