Aktualitātes>Notikusi Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde

Notikusi Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde (0)

2019. gada 13.februārī pulksten 12.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, C korpusa 108.auditorijā  notika Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja Iveta Nikolājeva.

Promocijas darba tēma: “LAULĀTO MANTISKO ATTIECĪBU INSTITŪTA – PŪRA VĒSTURISKĀ EVOLŪCIJA UN VIETA MŪSDIENU KONTINENTĀLO TIESĪBU SAIMĒ”. Promocijas darba vadītājs:  Dr. iur. Valdis Blūzma.

Recenzenti: Dr. jur. Holger Buck, Zārbrikenas Universitāte, Vācija; Dr.iur Jānis Pleps, Latvijas Universitāte; Dr.hist. Guntis Zemītis, Biznesa augstskola Turība.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas interneta mājaslapā.

13.02.2019

Komentāri

Nodarbību saraksts