Aktualitātes>Notikusi Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde

Notikusi Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde (0)

2019. gada 13.februārī pulksten 12.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, C korpusa 108.auditorijā  notika Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja Iveta Nikolājeva.

Promocijas darba tēma: “LAULĀTO MANTISKO ATTIECĪBU INSTITŪTA – PŪRA VĒSTURISKĀ EVOLŪCIJA UN VIETA MŪSDIENU KONTINENTĀLO TIESĪBU SAIMĒ”. Promocijas darba vadītājs:  Dr. iur. Valdis Blūzma.

Recenzenti: Dr. jur. Holger Buck, Zārbrikenas Universitāte, Vācija; Dr.iur Jānis Pleps, Latvijas Universitāte; Dr.hist. Guntis Zemītis, Biznesa augstskola Turība.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas interneta mājaslapā.

13.02.2019

Nodarbību saraksts