Aktualitātes>Notiks Edgara Kramiņa grāmatas „Retorikas rokasgrāmata: Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi” prezentācija

Notiks Edgara Kramiņa grāmatas „Retorikas rokasgrāmata: Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi” prezentācija (0)

Rīt, 13.maijā, plkst.12.00 Biznesa augstskolā Turība notiks sabiedrībā pazīstamā balss pedagoga un nesen dibinātās Latvijas Vokālās akadēmijas vadītāja, pedagoģijas zinātņu doktora Edgara Kramiņa klajā nākušās grāmatas „Retorikas rokasgrāmata: Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi” atvēršanas svētki.

Viens no personības vērtēšanas kritērijiem sabiedrībā ir valoda. Tajā spilgti izpaužas cilvēka pārdzīvojumi un prāta spējas. Pēc tā, kā cilvēks runā, var spriest par viņa izglītības un audzinātības līmeni, kultūrvērtību izpratni un apguvi. Pēc tā, kā cilvēki prot sazināties, paust savas idejas, apmainīties domām, “pasniegt” sevi, pārliecināt, dot padomus un risināt domstarpības var noteikt arī viņu saskarsmes kvalitāti.

Tā tikko klajā nākušajā 624 lpp. biezajā „Retorikas rokasgrāmatā: Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi” saka sabiedrībā pazīstamais balss pedagogs un nesen dibinātās Latvijas Vokālās akadēmijas vadītājs, pedagoģijas zinātņu doktors Edgars Kramiņš. Tā būs noderīga darbam kā studentiem, augstskolu lektoriem, žurnālistiem, diktoriem, aktieriem, dziedātājiem, tā runas un vokālajiem pedagogiem, meklējot atbildes uz neskaidro runas prasmju apguvē un pilnveidē.

Balss akustisko struktūru raksturo augstums, tembrs, spēks, skaļums, rezonanse. Līdz ar to balss pilnveidošanas pamatā ir ķermeņa un balss aparāta vienotas darbības princips, kas paredz izpildošās meistarības elementu – elpošanas, artikulācijas, ķermeņa motorikas, dzirdes, redzes u.c. sajūtu konsolidāciju. Arī domāšana, jūtas un griba ir vienoti, un izpaužas šai vienotībā, jo efektīvu runu raksturo ne tikai intelektuālās potences, bet arī griba, kas klausītājiem ļauj uztvert un saprast pausto.

Grāmatas autors Latvijā ir pazīstams ne tikai kā mācību spēks vairākās augstskolās un žūrijas loceklis dažādos mākslas konkursos, bet arī kā publikāciju un grāmatu autors mākslas pedagoģijas jomā. Vokālās akadēmijas paspārnē, organizējot vasaras vokālo laboratoriju jaunajiem dziedātājiem („Izdziedi vasaru!”) un vasaras meistarkursus vokālajiem pedagogiem („Dziedi kopā ar audzēkni!”) viņš gatavs praksē ikvienam, kurš jūt nepieciešamību skolot savas balss labskaņu, stabilizēt funkcionālās atslābināšanās, elpošanas un artikulācijas procesus, pilnveidot dikciju, likvidējot runas defektus un kaitīgos ieradumus, apliecināt grāmatā pausto atziņu lietderīgumu.

Retorikas rokasgrāmatas atvēršana notiks 2016. gada 13. maijā plkst. 12.00 Biznesa augstskolas Turība Biznesa inkubatorā /Graudu ielā 68, Rīgā/. Tās laikā klātesošie neformālā gaisotnē tiks iepazīstināti ar grāmatas mērķi, satura aspektiem un tapšanas gaitu. Bez grāmatas autora tajā piedalīsies Biznesa augstskola Turība izdevniecības vadītāja Daiga Rugāja, zinātniskā konsultante Dr. habil. paed. Ausma Špona, Edgara Kramiņa kolēģi un audzēkņi. Uzrunājošo grāmatas vāku veidojis Anglijā mītošais mākslinieks Kārlis Blūms, izmantojot ziņu portāla “Delfi” fotogrāfa Mārtiņa Purviņa fiksēto foto uzņēmumu. Aicināti visi interesenti.

Autors izsaka pateicību:

  • Kultūrizglītības un mākslas centram “Kāpnes” par atbalstu grāmatas izdošanā;
  • Klasiskās un mūsdienu vokālās mākslas studijas “Harmonija" audzēkņiem par iespēju praksē aprobēt grāmatā paustās idejas;
  • Ventspils Starptautiskajai Rakstnieku un tulkotāju mājai, kurā pēdējo trīs gadu laikā arī tapuši uzmetumi šim darbam.

Grāmata jau ir pieejama grāmatnīcu plauktos, taču vislētāk to iegādāties ir Klasiskās un mūsdienu vokālās mākslas studijā“Harmonija" un Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā!

12.05.2016

Nodarbību saraksts