Aktualitātes>Pagājušajā nedēļā Turībā sākās Nordplus Intensīvais kurss „Organizācijas un Individuālā drošība”

Pagājušajā nedēļā Turībā sākās Nordplus Intensīvais kurss „Organizācijas un Individuālā drošība” (0)

Intensīvā kursa realizācijas laiks: 2017. gada 14. līdz 25. augusts.

No 14. līdz 25.augustam Turībā norisinās NORDPLUS intensīvais kurss par organizācijas un individuālo drošību. Šāds starptautisks kurss Latvijā norisinās pirmo reizi un sniedz trīs augstskolu studentiem unikālu iespēju iepazīt un gūt praktiskas iemaņas dažādos ar drošību saistītos aspektos.

Šo kursu realizē Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Turku Universitāti (Somija). Kurss pulcē 26 dažādu jomu studentus, kuri studē ne tikai Jurisprudenci vai ar Drošību saistītās programmās, bet arī dažādās vadības un menedžmenta programmās.

Mūsdienās drošības jautājumi kļūst arvien aktuālāki arī Baltijas un Skandināvijas valstīs. Šobrīd saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, kas saistās ar migrāciju, konfliktiem, kas sakņojas kultūras un reliģiskajās atšķirībās, kiberuzbrukumiem un citiem draudiem mūsu drošībai. Tādēļ arvien aktuālāk izglītības iestādēm ir sagatavot spējīgus un zinošus drošības speciālistus, kas spēj cīnīties ar šiem jaunajiem draudiem un izaicinājumiem.

„Sabiedrība arvien vairāk izprot drošības jomas aktualitāti un arī dažādu jomu studenti vēlas uzklausīt profesionāļu ieteikumus un izprast norādījumus drošas vides iegūšanai. Drošība ir viens no nozīmīgākajiem pīlāriem cilvēces attīstībā, jo tikai izprotot To mēs – cilvēki, spējam attīstīt savu darba, atpūtas un, kopumā, dzīves vidi. Tādējādi mēs aizsargājam sevi no dzīvei nelabvēlīgiem notikumiem, piemēram, spējot projicēt apkārtējās vides (ceļš, ēkas, cilvēki, dzīvnieki, lietus, sals, vējš utt.) mainību, ievērot tās attīstību, spēt analizēt iegūto informāciju un izmantojot katras personas iepriekšējo pieredzi, varam justies droši vai drošāki.

Cilvēka psiholoģija ir iekārtota tā, ka tikai drošā vidē mēs varam progresēt katrs atsevišķi un sabiedrība kopumā” skaidro Vilnis Veinbergs, Biznesa augstskolas Turība „Organizācijas Drošība” programmas direktors un Nordplus Intensīvā kursa iniciators.

Kurss sniedz ieskatu tādās tēmās kā drošības teorija, individuālā un organizācijas drošība, globalizācija, stresa menedžments krīzes situācijās, komandas vadība, kiberdrošība, datu aizsardzība un citās tēmās. Caur lekcijām un praktiskām nodarbībām studenti pilnveido savas zināšanas un iemaņas dažādās ar drošību saistītās jomās.

Projekta akadēmiskais vadītājs: 
Biznesa augstskolas Turība Drošības programmas direktors
Vilnis Veinbergs
e-pasts: vilnis.veinbergs@turiba.lv

Juridiskās fakultātes prodekāne
Ivita Kīsnica
e-pasts: ivita.kisnica@turiba.lv


Projekts tiek realizēts ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta numurs: NPHE-2017/10232.

21.08.2017

Nodarbību saraksts