Aktualitātes>Pašmāju un ārvalstu studenti apgūs mediāciju

Pašmāju un ārvalstu studenti apgūs mediāciju (1)

Šonedēļ Biznesa augstskolā Turība 38 studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Itālijas uzsāka mācības Erasmus Intensīvās programmas kursā „Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide Settlement of Disputes”. Studenti divu nedēļu garumā intensīvi apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas mediācijā, piedalīsies diskusijās un grupu darbā, dosies studiju vizītēs uz LR Augstāko Tiesu un Saeimu.

Projekta akadēmiskā vadītāja un Biznesa augstskolas Turība lektore Dana Rone: ”Mediācija ir strīdu risināšanas veids ārpustiesas kārtībā. Mediācijas procesu vada viens vai divi mediatori un tas ir brīvprātīgs process – strīdnieki paši vienojas, vai un kad savu strīdu sākt risināt mediācijas kārtībā. Mediāciju var veikt gan civillietās, piemēram, ģimenes, darba vai komercstrīdos, gan krimināllietās, vainīgajam vienojoties ar cietušo, gan administratīvajās lietās”. D. Rone stāsta, ka mediācija Latvijā kļūst aizvien populārāka. Gan tiesas iesaka tiesvedības dalībniekiem doties pie mediatora, lai savu strīdu atrisinātu mierīgā ceļā, gan arī paši strīdnieki pirms tiesas mēģina strīdu atrisināt ar mediatora palīdzību. Mediators nepieņem lēmumu, bet gan palīdz pašiem strīdniekiem nonākt pie abpusēji pieņemama risinājuma. Mediācijas ceļā var vienoties par plašāku jautājumu loku, nekā tas iespējams tiesā.

„Šobrīd Latvijā tiek virzīts pieņemšanai Mediācijas likums un arī attiecīgi grozījumi Civilprocesa likumā, kas attieksies uz mediāciju. Pēc Mediācijas likuma pieņemšanas tiks pieņemti arī Ministru kabineta noteikumi, kas regulēs kārtību, kādā kļūt par mediatoru. Persona varēs kļūt par mediatoru, ja tā būs apmeklējusi mediācijas kursus un apliecinājusi savas spējas vadīt mediācijas procesu,” skaidro Turības lektore.

Šo starpdisciplināri Erasmus Intensīvās programmas kursu par mediāciju realizē Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Tallinas Tehnisko universitāti, Viļņas Universitāti un Dženovas Universitāti. Kopumā kursā lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs 10 pasniedzēji no visām iesaistītajām partnervalstīm.

 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas aktivitātes „Erasmus Intensīvās programmas” atbalstu. Projekta numurs: 2012-1-LV1-ERA10-03676.

 

Plašāka informācija:

Projekta akadēmiskā vadītāja un Biznesa augstskolas Turība lektore 
Dana Rone 
E-pasts: dana.rone@latnet.lv

Projekta administratīvā vadītāja un Starptautisko projektu vadītāja 
Kristīne Tihanova 
Telefons: +371 67625371 
E-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

16.04.2013

Nodarbību saraksts