Aktualitātes>Piesakies NORDPLUS Intensīvajam kursam “Drošība un aktīva pilsoniska līdzdalība”

Piesakies NORDPLUS Intensīvajam kursam “Drošība un aktīva pilsoniska līdzdalība” (0)

No 2019. gada 16. līdz 27.jūlijam Biznesa augstskola Turība organizē NORDPLUS intensīvo kursu par drošību un aktīvu pilsonisko līdzdalību. Piedaloties projektā, par dalību saņem 2 kredītpunktus!

Kursu realizē Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva), Turku Ekonomikas skolu / Turku Universitāti (Somija) un Tallinas tehnisko Universitāti (Igaunija). Intensīvā kursa realizācijas laiks: 2019. gada 16. līdz 27.jūlijs.

Mūsdienās drošības jautājumi kļūst arvien aktuālāki arī Baltijas un Skandināvijas valstīs. Šobrīd saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, kas saistās ar migrāciju, konfliktiem, kas sakņojas kultūras un reliģiskajās atšķirībās, kiberuzbrukumiem un citiem draudiem mūsu drošībai. Tādēļ arvien aktuālāk izglītības iestādēm ir sagatavot spējīgus un zinošus drošības speciālistus, kas spēj cīnīties ar šiem jaunajiem draudiem un izaicinājumiem.

Kurss sniegs ieskatu tādās tēmās kā drošības teorija, individuālā un organizācijas drošība, globalizācija, stresa menedžments krīzes situācijās, komandas vadība, kiberdrošība, datu aizsardzība un citās tēmās. Lekciju un praktisko nodarbību laikā studenti pilnveidos savas zināšanas un iemaņas dažādās ar drošību saistītās jomās.

Kursā aicinām piedalīties Turības bakalaura un maģistrantūras studentus. Kursā piedalīsies arī studenti no Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Lekcijas, diskusijas un grupu darbu vadīs pieredzējuši pasniedzēji un profesionāļi no visām dalībaugstskolām un partnervalstīm. Kursa ietvaros studenti dosies studiju vizītēs, klausīsies lekcijas un, nokārtojot noslēguma eksāmenu, par dalību kursā saņems 2 kredītpunktus jeb 3 ECTS.

Vietu skaits ir ierobežots un dalībai tiks izvēlēti studenti, pamatojoties uz motivāciju un pieteikšanās laiku. Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu un to iesūtīt līdz 14.06.2019, rakstot uz e-pastu: ivita.kisnica@turiba.lv

Pieteikuma anketu meklē šeit.

Šeit atradīsiet informāciju un studentu atsauksmes par iepriekšējiem gadiem.

Projekta akadēmiskais vadītājs: 
Biznesa augstskolas Turība studiju programmas „ Organizācijas drošība” direktors
Vilnis Veinbergs
e-pasts: vilnis.veinbergs@turiba.lv

Juridiskās fakultātes prodekāne
Ivita Kīsnica
e-pasts: ivita.kisnica@turiba.lv

Projekta administratīvā vadītāja: 
Starptautisko projektu vadītāja
Kristīne Tihanova
tālr.: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

Projekts tiek realizēts ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta numurs: NPHE-2019/10177.

PARTNERI:

             
            

05.06.2019

Nodarbību saraksts