Aktualitātes>Piesakies NORDPLUS Intensīvajam kursam “Zaļā Loģistika”

Piesakies NORDPLUS Intensīvajam kursam “Zaļā Loģistika” (0)

No 2019. gada 16. līdz 27.jūlijam Biznesa augstskola Turība organizē NORDPLUS intensīvo kursu par zaļo loģistiku. Piesakies un piedalies starptautiskā projektā, par dalību saņemot 4 kredītpunktus!

Kursu realizē Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Mikolas Romeris Universitāti (Lietuva), Turku Ekonomikas skolu / Turku Universitāti (Somija) un Dānijas Dienvidu Universitāti (Dānija).

Intensīvā kursa realizācijas laiks: 2019. gada 16. līdz 27.jūlijs.

Mūsdienās ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīga resursu pārvaldība un ekoloģiskās slodzes mazināšana ir jebkuras valsts prioritāte. Kurss studentiem palīdzēs izprast zaļās loģistikas principu ieviešanu uzņēmumā un ilgtspējīgas loģistikas plānošanu un vadību.

Studentiem tiks sniegta iespēja piedalīties lekcijās, diskusijās un doties studiju vizītēs, tikoties ar jomas profesionāļiem un veiksmīgu uzņēmumu pārstāvjiem, kuri dalīsies savā pieredzē par ilgtspējīgas loģistikas procesu organizēšanu.

Kursā aicināti piedalīties Turības bakalaura un maģistrantūras studenti. Kursa ietvaros līdzdarbosies studenti arī no Lietuvas, Dānijas un Somijas. Lekcijas, diskusijas un grupu darbu vadīs pieredzējuši pasniedzēji un profesionāļi no visām dalībaugstskolām un partnervalstīm. Studenti kursa ietvaros piedalīsies studiju vizītēs, lekcijās, nokārtojot noslēguma eksāmenu, par dalību saņemot 4 kredītpunktus jeb 6 ECTS.

Vietu skaits ir ierobežots. Dalībai kursā studenti tiks izvēlēti pamatojoties uz motivāciju un pieteikšanās laiku. Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu un to iesūtīt līdz 14.06.2019 uz: kristine.tihanova@turiba.lv

Projekta akadēmiskā vadītāja: 
Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes prodekāne
Ieva Bruksle
e-pasts: ieva.bruksle@turiba.lv

Projekta administratīvā vadītāja: 
Starptautisko projektu vadītāja
Kristīne Tihanova
tālr.: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

Projekts tiek realizēts ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta numurs: NPHE-2019/10314.

05.06.2019

Nodarbību saraksts