Aktualitātes>Piesakies uz budžeta vietu vai stipendiju Biznesa augstskolā Turība

Piesakies uz budžeta vietu vai stipendiju Biznesa augstskolā Turība (1)

Studēt gribētājiem, iestājoties pilna laika dienas studijās kādā no bakalaura studiju programmām Biznesa augstskolā Turība, iespējams pretendēt uz budžeta vietām un stipendijām.

Budžeta vietas un stipendijas

Biznesa augstskolā Turība 2017./2018.studiju gadā 1. kursa studentiem paredzētas 25 budžeta vietas (studijas bez maksas) un 82 stipendijas, t.sk.:

- 80 augstskolas finansētās stipendijas;

- 2 valsts finansētās stipendijas, valsts finansēto budžeta vietu ieguvējiem;

- 20 augstskolas finansētās budžeta vietas;

- 5 valsts finansētās budžeta vietas profesionālā bakalaura Studijām latviešu valodā programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadība”.

40% studentu ir ieguvuši kādu no atlaidēm

Augstskolā ik gadu studenti var pretendēt uz budžeta vietām un stipendijām. Šobrīd aptuveni trešdaļa studentu saņem kādus studiju maksas atvieglojumus, kas ir no 10% līdz pat 100% lieli. Aizvadītajā studiju gadā 40% Biznesa augstskolas Turība studentu ieguva kādu no studiju maksas atlaidēm.

Populārākās atlaides Biznesa augstskolā Turība

Piesakoties studijām augstskolā, ikvienam reflektantam iespējams pretendēt arī uz dažādām studiju maksas atlaidēm. Kopumā augstskola piedāvā septiņpadsmit dažādus veidus, kā studentiem ietaupīt finanses, un piedāvā tuvāk iepazīties ar četriem populārākajiem atlaižu veidiem:

30% atlaide pirmajam studiju semestrim -visi studēt gribētāji, kuri vēlas studēt kādā no bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām, un līgumu ar Biznesa augstskolu Turība noslēgs no 3. līdz 8. jūlijam, saņems 30% atlaidi pirmajam studiju gadam.

„Studē ar ģimeni” 50% atlaide tiek piešķirta Biznesa augstskolas Turība studenta vai reflektanta 1. pakāpes radiniekam, kurš uzsāk studijas Turībā. Par 1. pakāpes radinieku tiek uzskatīts augstskolas studenta vai reflektanta – bērns, vecāki, brālis un māsa.

„Uzņēmuma rekomendācija” - reflektanti, kas iesniedz rekomendāciju studijām no uzņēmuma, kas ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas vai Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs saņem 15% atlaidi 1. studiju gadam.

Atlaide studijām kādā no Turības filiālēm - izvēloties studēt ārpus Rīgas un noslēdzot studiju līgumu kādā no Biznesa augstskolas Turība filiālēm (Cēsīs, Talsos vai Liepājā iespējams saņemt samazinātu studiju maksu, 390 EUR semestrī.

Papildu informāciju par budžeta vietām, stipendijām un studiju maksas atlaidēm, iespējams atrast Biznesa augstskolas Turība mājas lapas sadaļā STUDIJAS.

Turība - praktiski labākā augstskola Latvijā!

16.06.2017

Nodarbību saraksts