Aktualitātes>Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendiju un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība"

Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendiju un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" (23)

Publicējam pretendentu sarakstu uz budžeta vietām un stipendiju 2015./2016. studiju gadam, kā arī pretendentu sarakstu uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2015./2016. studiju gada 1.semestrim.

 

Pretendentu saraksts uz budžeta vietām un stipendiju 2015./2016. studiju gadam

Pretendentu saraksts uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2015./2016. studiju gada 1.semestrim

 

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

 

07.07.2015 tiks publiskoti galīgie saraksti, kuri nav apstrīdami.

30.06.2015

Nodarbību saraksts