Aktualitātes>Profesionālās izaugsmes centrs piedāvā apgūt neformālās izglītības programmu “Kvalitātes vadība”

Profesionālās izaugsmes centrs piedāvā apgūt neformālās izglītības programmu “Kvalitātes vadība” (0)

Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centrs piedāvā apgūt neformālās izglītības programmu “Kvalitātes vadība” 24 akadēmisko stundu apjomā.

Plānotais laiks: 24., 26., 27. aprīlis no plkst. 9:00 – 15:00 vai 11., 16., 18. maijs no plkst.15:00 – 21:00.

Norises vieta: Biznesa augstskola Turība, Rīgā, Graudu ielā 68.

Programmā iekļautās tēmas :

  • Ievads kvalitātes sistēmā;
  • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana;
  • Vadības loma efektīvas vadības sistēmas izveidošanā;
  • Risku vadība;
  • Efektīvas un nebirokrātiskas dokumentu vadības izveide;
  • Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana.

Programmā apgūtā teorija tiks papildināta un nostiprināta ar praktiskiem vingrinājumiem, situāciju izspēlēm un biznesa simulāciju. Biznesa simulācijas laikā būsiet gan uzņēmuma īpašnieks, gan darbinieks, gan stratēģijas plānotājs, gan procesu virzītājs, gan naudas skaitītājs. Izspēlēsim uzņēmuma ikdienas procesus un rezultātā analizēsim pareizību lēmumu pieņemšanā.

Programmas lektori:

Zane Driņķe

BA Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, SIA Sky port valdes locekle, SIA Next Maritime Baltic valdes locekle, OU Tlljet valdes locekle.

Šobrīd studē Latvijas Universitātes Vadībzinātnes doktorantūrā; Iegūts maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā (MBA) Biznesa augstskolā Turība, kā arī bakalaura grāds Latvijas Universitātē Politikas zinātnē.

Dace Amsone

BA Turība Tūrisma un viesmīlības katedras lektore.

2016. gada septembrī uzsāktas doktora studijas Vadībzinātnē. Promocijas darba tēma “E-commerce solutions for tourism destination promotion”. Sociālo zinātņu maģistra grāds (MgScSoc) Eiropas studijās; Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās (BA), specializācija spāņu valodā un kultūrā.

Pieteikšanās pa tālruni 67606101 vai e-pastā: kursi@turiba.lv

09.04.2018

Nodarbību saraksts