Aktualitātes>Prorektore Daina Vasiļevska: Pilnībai nav robežu

Prorektore Daina Vasiļevska: Pilnībai nav robežu (0)

Biznesa augstskola Turība gatavojas jaunajam studiju gadam, strādājot gan pie studiju vides, gan akadēmiskās jomas pilnveides. Augstskolas kolektīvam šovasar ir pievienojusies prorektore zinātniskajā un akadēmiskajā darbā, Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska, kurai attiecībā uz augstskolas attīstību ir tālejoši mērķi, tostarp plašāka zinātnes attīstība un izglītības kvalitātes sekmēšana.

Šī nav Jūsu pirmā saskarsme ar Biznesa augstskolu Turība. Vai varat pastāstīt, kāda sadarbība bijusi iepriekš?

Iespējams izklausīsies dīvaini, bet pirmo reizi ar Turību saskāros vēl pagājušajā gadsimtā – 1994. gadā, taču tolaik augstskolai bija cits nosaukums. Otrreiz dzīve mani atveda uz Turību 2004. gadā, kad strādāju ar dažādiem projektiem un vadīju studentu viesnīcu jeb Jaunatnes tūrisma mītni, kā to dēvē tagad. Mēdz teikt, ka divreiz vienā upē nevar iekāpt, bet es esmu to izdarījusi jau trešo reizi, un katru reizi augstskola mani pārsteidz. Atgriežoties Turībā šogad, ar prieku vēroju, cik ļoti augstskola ir augusi un attīstījusies. Akadēmiskās vides kolēģu apsveikumi un prieks par manis izvēlēto ceļu tikai apliecina, ka Turība ir pareizā izvēle.

Piekrītot ieņemt Turības prorektores amatu, Jums noteikti jau bija zināmi mērķi, ko vēlaties realizēt. Kādas ir būtiskākās idejas?

Idejas un mērķi ir nosprausti kopīgi ar darba devējiem. Tā kā bez zinātnes mūsdienu pasaulē nekas uz priekšu nevirzās, viennozīmīgi strādāsim pie zinātniskās virziena attīstības un pilnveides. Augstskolai jau desmit gadus ir kvalitatīvs zinātniskais žurnāls “Acta Prosperitatis”, tāpēc būtu jāsper arī loģisks nākamais solis – iekļūšana zinātniskajā datu bāzē. Vēl noteikti strādāsim pie izglītības kvalitātes sekmēšanas. Nepārprotiet, šobrīd ar izglītības kvalitāti Turībā viss ir kārtībā, taču pilnībai nav robežu, vienmēr ir iespējams tiekties uz augstākiem sasniegumiem un piedāvāt vēl labākas izglītības iespējas.

Kāda ir Jūsu izglītība?

Tā kā man ir četras augstākās izglītības reizēm mēdzu jokot, ka ar manu izglītību pietiktu visai ģimenei. Pirmo ieguvu vēl padomju laikā, absolvējot Latvijas Universitāti kā vācu valodas filologs. Tagad, starp citu, esmu nolēmusi ķerties arī pie angļu valodas zināšanu pilnveides. Saprotot, ka ar filologa izglītību vien varētu būt par maz, Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvu sociālo zinātņu grādu vadībzinātnē, bet 2014. gadā Latvijas Universitātē ieguvu vadībzinātņu doktora grādu, specializējoties tieši izglītības vadībā. Savu promocijas darbu par diezgan diskutablu tēmu “Sociālekonomiskie faktori augstākās izglītības pieejamības nodrošinājumam Latvijā” aizstāvēju piektdienā 13. datumā, turklāt vēl pilnmēness laikā, tāpēc ticu, ka viss ir iespējams. Šobrīd esmu arī augstākās izglītības kvalitātes eksperte, Latvijas Zinātnes padomes eksperte, recenzēju zinātniskos rakstus, piedalos studiju programmu licencēšanas un akreditēšanas procesos u.tml.

Kādas nākotnē redzat Biznesa augstskolas Turība doktora studiju programmu attīstību?

Grūti sniegt konkrētu atbildi. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd strādā pie Doktora līmeņa studiju un promocijas sistēmas pilnveides un līdz 2019. gada beigām izstrādās priekšlikumus jaunam, starptautiskiem standartiem atbilstošam doktorantūras modelim. Šobrīd akadēmiskajā telpā šie priekšlikumi radījuši virkni diskusiju, bet izmaiņas, protams, ir nepieciešams, un studenti no tā tikai iegūs. Taču jau tagad ir skaidrs, ka arī nākotnē Turībā būs konkurētspējīgas doktora studiju programmas un noteikti tiks turpināts virziens, kad vienas programmas īstenošanā sadarbojas vairākas augstskolas.

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku?

Tad, kad ir brīvs laiks, man ļoti patīk ceļot. Faktiski tas bija viens no iemesliem, kādēļ izvēlējos studēt vācu valodu. Biju izlēmusi, ka tā būs mana iespēja ceļot, piemēram, kā tulkam vai gidam. Tas savulaik arī izdevās. Atgriežoties pie ceļošanas, jāsaka, ka vismaz divas reizes gadā cenšos ieplānot kādu ceļojumu un pabūt vietās, kuras vēl neesmu redzējusi. Bieži cenšos savienot darba braucienus un atpūtu, piemēram, braucot uz konferencēm, papildus dienu atvēlot arī attiecīgās pilsētas apskatei. Vilina arī siltās zemes, jo, lai gan es ļoti mīlu Latviju, jāsaka, ka mūsu Baltijas jūra varēja būt nedaudz siltāka.

Viens no maniem hobijiem ir arī lasīšana, turklāt, ne tikai zinātniskā literatūra, bet arī kriminālromāni. Noteikti jāmin arī mana aizraušanās ar sporta dejām – pateicoties meitas sasniegumiem šajā jomā, šobrīd esmu aktīva līdzjutēja un sacensību skatītāja, un pati savulaik absolvēju Rīgas Horeogrāfijas skolu. Par baleta solisti gan nekļuvu, bet dažādās izrādēs uz lielajām skatuvēm gan sanāca piedalīties. Kad bija jāizvēlas – deja vai tomēr citas profesijas apgūšana, apspriedos ar vecākiem, kuriem nebija saistības ar mākslas pasauli, un secinājām, ka nopietniem panākumiem tā laika sabiedrībā būs nepieciešama pazīšanās, kādas mums nebija.

Savu izvēli nenožēloju – vācu filologa izglītība man pavēra iespēju strādāt kā ārštata gidam viesnīcā “Latvija” un jau tolaik iepazīt dažādu valstu un kultūru pārstāvjus. Tāpēc šodien, esot Turībā, kurā mācās studenti no daudzām pasaules valstīm, jūtos komfortabli un uztveru to ar lielu interesi. Tas ir lieliski, ka pie mums brauc tik daudz jauniešu no visas pasaules, jo ikviens no viņiem mūsu ikdienā ienes kaut ko jaunu.

17.07.2019

Nodarbību saraksts