Aktualitātes>Publicēti gala saraksti uz budžeta vietām un stipendiju un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība"

Publicēti gala saraksti uz budžeta vietām un stipendiju un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" (18)

Stipendijas un budžeta vietu ieguvēju gala saraksti šeit.

Atlaides "Sekmība" ieguvēju gala saraksti šeit.

 

Atgādinām, ka atlaides ‘’Budžeta vieta’’ un ‘’Sekmība’’ ieguvējiem jānāk uz SIC pārslēgt Maksājuma grafiks!

Augstskolas stipendiju ieguvējiem jānāk uz SIC pārslēgt Maksājuma grafiku vai uzrakstīt iesniegumu par Stipendijas izmaksu!

 

Valsts finansēto stipendiju pretendentiem 2 darba dienu laikā pēc gala saraksta publiskošanas jāiesniedz SIC iesniegums par stipendijas saņemšanu atbilstoši Nolikuma par konkursa uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa augstskolā Turība 2012./2013.studiju gadā 1.pielikumam un dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus un zinātniskās darbības rādītājus.

 

Apelācijas komisijas lēmums.

08.07.2013

Nodarbību saraksts