Aktualitātes>Publicēti pretendentu saraksti valsts finansētajām stipendijām un studiju maksas atlaidei "Sekmība" 2016./2017. gada 2. semestrim

Publicēti pretendentu saraksti valsts finansētajām stipendijām un studiju maksas atlaidei "Sekmība" 2016./2017. gada 2. semestrim (0)

Informējam, ka ir publicēti pretendentu saraksti valsts finansētajām stipendijām un studiju maksas atlaidei "Sekmība" 2016./2017. gada 2. semestrim.

  • Pretendentu saraksts studiju maksas atlaidei "Sekmība" 2016./2017. gada 2. semestrim 1. līmeņa augstākās izglītības studiju programmās apskatāms šeit.
  • Pretendentu saraksts studiju maksas atlaidei "Sekmība" 2016./2017. gada 2. semestrim 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmās apskatāms šeit.
  • Pretendentu saraksts studiju maksas atlaidei "Sekmība" 2016./2017. gada 2. semestrim profesionālā maģistra studiju programmās apskatāms šeit.
  • Pretendentu saraksts valsts finansētajām stipendijām 2016./2017. gada 2. semestrim 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā ''Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība'' 1. studiju gadam šeit.

Gala saraksti tiks publicēti 13.01.2017.

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju (e-pasts: sic@turiba.lv).

Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

Pretendentiem uz valsts finansētajām stipendijām 2 darba dienu laikā pēc saraksta publiskošanas jāiesniedz SIC iesniegums par stipendijas saņemšanu atbilstoši Nolikuma par konkursa uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa augstskola Turība 2016./2017.studiju gadā 1.pielikumam.

06.01.2017

Nodarbību saraksts