Aktualitātes>Šodien promocijas darbu vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Heinz-Axel Kirchwehm

Šodien promocijas darbu vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Heinz-Axel Kirchwehm (0)

Šodien, 28. aprīlī, plkst. 15.00 Biznesa augstskolā Turība, A217. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Heinz-Axel Kirchwehm.

Promocijas darba temats: Kompensācijas darījumu izpildes modelis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, promocijas darba vadītājs: profesore Dr. oec. Vita Zariņa.

Recenzenti: Dr.oec. Anda Zvirbule-Bērziņa, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Dr.oec. Jānis Vanags, Rīgas Tehniskā Universitāte, Dr. Suat Begec, Toros University, Turcija.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājas lapā šeit.

28.04.2015

Nodarbību saraksts