Aktualitātes>Starptautiskā tūrisma fakultātes maģistranti dodas mācību ekskursijā un tiekas ar nozaru profesionāļiem Kuldīgā

Starptautiskā tūrisma fakultātes maģistranti dodas mācību ekskursijā un tiekas ar nozaru profesionāļiem Kuldīgā (0)

Sestdien, 2. novembrī, Tūrisma maģistrantūras pirmā kursa studentiem notika mācību ekskursija–prakse Kuldīgā. Tā tika organizēta profesionālās maģistra studiju programmas „Tūrisma stratēģiskā vadība” studiju kursu „Tūrisma stratēģiskā plānošana”, „Tūrisma tirgvedības stratēģijas” un „Starptautiskā tūrisma vide” ietvaros.

Šo kursu saturs, paralēli teorijai, ir orientēts uz apgūstamo zināšanu un prasmju praktisku pielietošanu. Šoreiz studējošo praktiskais darbs noris Turība Tūrisma pētniecības centram (TPC) un Tūrisma un viesmīlības katedrai  (TVK) paspārnē, iesaistot nozares profesionāļus un sadarbojoties ar Kurzemes tūrisma asociāciju (KTA).

Kurzemes tūrisma asociācijai ir reģionāla Latvijas tūrisma profesionālā organizācija, kas ir viena no ieinteresētām pusēm tūrisma attīstības veicināšanā reģionā. KTA 2011. gadā ir izstrādājusi Kurzemes tūrisma attīstības stratēģiju un mārketinga plānu (2011-2015). Tas šobrīd ir aktualizējams un pārskatāms. Līdz ar to mācību ekskursijas–prakses mērķis bija primārās informācijas un datu ieguve, apsekojot vietu dabā un tiekoties ar tūrismā kompetentiem speciālistiem.

Tikšanās noritēja trīs dažāda līmeņa tūristu mītnēs, Kuldīgas sporta centrā un Tūrisma informācijas centrā (TIC), kas ir arī KTA birojs. Maģistranti bija sagatavojuši neskaitāmus jautājumus, par ko aktīvi un analītiski diskutēja ar uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvjiem par aktualitātēm tūrisma nozarē un ar to saistītajās jomās Kurzemes reģionā. 

Diskusiju rezultātā studenti kritiski formulēja reģionā aktuālās tūrisma attīstības problēmas, sasniegumus un iespējas nākotnē. Galvenokārt tika pamanīts tūrismam atbilstošs, tomēr ne pilnvērtīgi izmantots potenciāls. Jaunās maģistrantu idejas tiks iekļautas aktualizētajā Kurzemes tūrisma attīstības stratēģijas un mārketinga plāna (2011-2015) versijā, kas taps 2. semestra laikā visu iepriekš minēto studiju kursu apguves laikā. Noslēdzot šo darbu, visus rezultātus plānots prezentēt gan Kuldīgā, gan Turībā.

Maģistranti un ekskursijas–prakses organizatori Mg.soc. Ē.Lingebērziņš un Dr.oec I.Bērziņa izsaka lielu pateicību cilvēkiem, kuri veltīja sestdienu, lai dalītos informācijā un pieredzē – KTA un Kuldīgas TIC vadītājam Artim Gustovskim, Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniecei Ilzei Dambītei–Dambergai, Kuldīgas sporta centra vadītājam Agrim Kimboram, viesu nama „Ventas Rumba” īpašniekam Guntim Freimanim, viesnīcas „Kolonna” vadītājai Baibai Būmeisterei un viesnīcas „Metropole” administratorei Kristīnei Iļjinai.

Studentu vārdiem sakot, „bez tādiem entuziastiem kā šie cilvēki, tūrisma attīstība nemaz nav iespējama!”

06.11.2013

Nodarbību saraksts