Aktualitātes>Starptautiskā tūrisma maģistranti veic lauku studijas Sēlijā

Starptautiskā tūrisma maģistranti veic lauku studijas Sēlijā (0)

Turpinot iesākto praksi teorētiskās studijas sasaistīt ar reāliem lietišķiem pētījumiem un izstrādnēm, Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma maģistranti (SML1V1/V2 un SMA1D1/D2 grupas) devās divu dienu izbraukumā uz Sēliju, lai veiktu priekšizpēti Sēlijas Tūrisma attīstības stratēģijas izveidei. Stratēģija tiks izstrādāta studiju gada laikā, īstenojot kārtējo pārbaudījumu un patstāvīgo studiju uzdevumus studiju kursos Starptautiskā tūrisma vide, Tūrisma stratēģiskā plānošana un Tūrisma tirgvedības stratēģijas.

Lauku studijas izvērtās par aizraujošu piedzīvojumu un ceļojumu, jo izbraukšana no Rīgas bija paredzēta lielās snigšanas laikā piektdienas rītā. Viesītē studentus pacietīgi sagaidīja pasūtītājs - Sēlijas novadu apvienības pārstāvji un tūrisma attīstītāji. Tikšanās laikā studenti uzzināja par pašvaldību paveikto, iecerēm un iespējām tūrisma jomā. Interesanti bija uzzināt gan par Sēlijas identitāti un kultūras mantojumu, gan par iespējamiem tūrisma maršrutiem, gan par tādiem jauniem un atraktīviem pasākumiem kā festivālu „Sansusī” un „Zobens un Lemess”. Diskusijas gaitā tika noskaidroti arī galvenie šķēršļi, kas līdz šim nav ļāvuši šai teritorijai attīstīties kā vienotai un pievilcīgai tūrisma vietai (galamērķim). Pēc tam studenti tikās ar tūrisma uzņēmējiem, kuri iepazīstināja ar jau izveidotajiem tūrisma pakalpojumiem un produktiem. Studenti nonāca pie secinājuma, ka tūristu plūsma šajā reģionā ir samērā neliela un sezonāla (galvenokārt tikai vasaras mēnešos), kā arī to, ka tūrisms uzņēmējiem ir blakus nodarbe vai pat vaļasprieks, bet nevis peļņu nesošs komercdarbības veids. Uzņēmēji bija ļoti ieinteresēti, atvērti, entuziastiski, kā arī apsolīja savu palīdzību dokumenta izstrādē.

Naktsmītne - Gārsenes pils - daudziem studentiem bija jauks pārsteigums, jo ne katram ir nācies nakšņot tik romantiskā vietā kā pilī. Lieliskas bija kopējās vakariņas ar ārvalstu studentiem, jo indiešu studenti gatavoja īpašu ēdienu. Lai pielāgotos latviešu garšas izjūtām, tika gatavoti divi šā ēdiena veidi – ne tik asais un asais variants. Latviešu studentiem gan likās, ka ne tik asais ēdiens jau ir asais, par ko indiešu studenti no sirds smējās.

Otrajā dienā studenti apmeklēja vairākus tūrisma objektus un tikās ar uzņēmējiem. Viesītē studenti tikās ar kafejnīcas „Kalniņā” īpašnieku un novērtēja arī viņa pakalpojumu kvalitāti, apskatīja Subates skaistās ainavas un izveidoto atpūtas infrastruktūru. Ļoti vērtīga bija tikšanās Dvietes palienes informācijas centrā ar tās vadītājiem un iegūtie iespaidi par šo aizsargājamo teritoriju, tās vērtībām un pievilcību.

Divu dienu lauka studijas ļāva gūt iespaidu par šo teritoriju kā tūrisma galamērķi, kā arī iegūt nepieciešamo informāciju turpmākajam darbam. Divas skaistas ziemas dienas, kurās nācās likt klāt iztēli, lai novērtētu, kā Sēlija izskatās galvenajā tūrisma sezonā – vasarā! 

16.11.2016

Nodarbību saraksts