Aktualitātes>Starptautiskā vasaras skola "Pilsēta kā ilgtspējīgs tūrisma galamērķis"

Starptautiskā vasaras skola "Pilsēta kā ilgtspējīgs tūrisma galamērķis" (0)

Vakar, 31. jūlijā, Biznesa augstskolā Turība sākās starptautiskā vasaras skola „Pilsēta kā ilgtspējīgs tūrisma galamērķis”, kuras iniciatori ir augstskolas Starptautiskā tūrisma fakultātes vadošie pasniedzēji.

Starptautiskā vasaras skola norisinās jau otro gadu un tajā piedalās studenti no dažādām pasaules valstīm.

Vasaras skolas tēma ir Rīga – tās sabiedrība, daba un kultūra. Iepazīstot Rīgu studenti gūs zināšanas un praktiskās iemaņas par pilsētvides attīstību, pilsētas tēla veidošanu, tūrismu.

Norises laiks:

Starptautiskā vasaras skola norisinās 2 nedēļas - no 2017. gada 31. jūlija līdz 12. augustam.

Dalībnieki:

Kopumā tika iesūtīti vairāk,  kā 120 pieteikumi, no kuriem tika atlasīti 11 dalībnieki. Vasaras skolā piedalās studenti no Turcijas, Gruzijas, Uzbekistānas, Slovākijas, Itālijas, Francijas, Dienvidkorejas, Vācijas un Meksikas. Studenti pārstāv gan dažādus studiju līmeņus (bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas), gan dažādas studiju jomas, sākot no Tūrisma un pilsētplānošanas studijām, līdz pat mākslas zinātnei.

Programma:

Vasaras skolas programma tiek veidota četros galvenos blokos, ņemot vērā Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā iesaistītās resursu grupas un būtiskākos faktorus:

Rīga, un tās pilsētvide (arhitektūra, infrastruktūra u.c.);

Latvijas kultūrvēsture, kas nosaka atbildību par pagātni un izpratni par dzīves vides attīstības formām;

Latvijas kultūra un kultūrvide;

Dabas vide, kā pilsētas būtisks elements;

Projektu Biznesa augstskola Turība realizē pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) piešķirtajām valsts stipendijām.

 

Projekta akadēmiskie vadītāji:

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa Agita.Donina@turiba.lv;

Profesore dr. geogr. Maija Rozīte Maija.Rozite@turiba.lv;

Projekta administratīvā vadītāja Kristīne Tihanova Kristine.Tihanova@turiba.lv;

 

01.08.2017

Nodarbību saraksts