Aktualitātes>StartUp Akadēmija – dažādu līmeņu vadītāju kaltuve

StartUp Akadēmija – dažādu līmeņu vadītāju kaltuve (0)

Vai iespējams reizē studēt, sākt uzņēmējdarbību un veidot pirmās attiecības ar līdzīpašniekiem un klientiem, iegūt pirmo finanšu pieredzi? Izrādās, ka var, turklāt tepat, Latvijā, Biznesa augstskolas Turība izveidotajā StartUp Akadēmijā, kur jau no pirmās studiju dienas studē tie, kuri, negaidot izlaiduma dienu, alkst savas biznesa idejas realizēt dzīvē.

Akadēmija domāta ne tikai topošajiem uzņēmējiem, bet arī tiem, kuri vēlas izprast vadības līmeņa procesus un būt līdzās biznesa kontaktu veidošanai un lielu darījumu noslēgšanai. Kā stāstaBiznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks un StartUp Akadēmijas vadītājs Viesturs Bulāns, akadēmija ir dažādu līmeņu vadītāju „kaltuve". „Pat ja cilvēks  nav pārliecināts, vai gribēs būt uzņēmuma īpašnieks, un sākumā sevi profesionālajā jomā redz kā algotni kādā uzņēmumā, arī tad šīs studijasir ļoti piemērotas, jo tajās iespējams iegūt izpratni par uzņēmuma visdažādākajiem darbības principiem. Piemēram, vēlāk strādājot kādā uzņēmumā par kāda departamenta vadītāju, daudz labāk izpratīs uzņēmuma akcionāru vēlmes un spēs domāt ne tikai par sava departamenta mērķiem un rezultātiem, bet par visa uzņēmuma izaugsmes perspektīvu.”

StartUp Akadēmija, kas sākotnēji izveidota augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbības vadība, pamazām iegūst arvien lielāku jauniešu interesi.No 2014./2015. gada studijām akadēmijā var pieteikties četrās augstskolas realizētajās studiju programmās: Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība, Uzņēmējdarbības vadība un Mārketinga un tirdzniecības vadība. Absolvējot akadēmiju, students iegūs Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un kvalifikāciju Uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Pirmais studiju gads paiet, apgūstot teorētisko zināšanu bāzi atbilstoši izvēlētajai studiju programmai. Atkarībā no izvēlētās programmas students ir dalībnieks vienā no speciālajām akadēmiskajām grupām, un nodarbības notiek pēc pilna laika vakara studiju plāna. „Problēmsituāciju risināšana, komunikācijas un pārdošanas prasmes, prezentācijas māksla – šos un citus izvēles kursus, kas veidoti tieši StartUp Akadēmijas studentiem, iespējams apgūt kopā ar pārējo Akadēmijas programmu studentiem, tādējādi stiprinot uzņēmēja un līdera prasmes, gūstot izpratni par komandas darbu un attīstību, iepazīstot biznesa etiķeti, mācoties meklēt, analizēt un apstrādāt informāciju un citas uzņēmējdarbībā svarīgas kompetences, kā arī atklājot citu talantus,” stāsta V. Bulāns.

Vēlāk students pats vai kopā ar jauniegūtajiem domubiedriem izvēlas savu nišu – meklē idejas uzņēmējdarbībai, izstrādā biznesa plānu un dibina uzņēmumu. „Studenti kopīgi izveidoto uzņēmumu vada pēc saviem ieskatiem, vadoties no iegūtajām zināšanām un pieredzes. Jaunie uzņēmēji risina konkrētas situācijas un problēmas, kas saistītas ar studentu uzņēmumu un mūsdienu aktualitātēm uzņēmējdarbības vidē. „Šāda studiju procesa organizācija ļauj studentiem izprast apgūstamo teorētisko bāzi caur sava uzņēmuma prizmu, spēt to pielietot uzņēmuma attīstībā, kā arī veido studenta kā uzņēmēja spēju izteikt un argumentēt savu viedokli,” stāsta StartUp Akadēmijas vadītājs.

Jaunajiem uzņēmējiem augstskola nodrošina visu nepieciešamo, lai varētu savas idejas sākt realizēt dzīvē – viņi darbojas augstskolas Biznesa inkubatorā un regulāri saņem pasniedzēju padomu.

Uzņēmumu var veiksmīgi attīstīt, balstoties uz iegūtajām zināšanām un profesionālo palīdzību no augstskolas pieaicinātajiem ekspertiem un mentoriem – profesionāļiem, kuri ilgstoši darbojušies biznesa vidē. Viņi sniedz noderīgus padomus un izvirza sasniedzamos mērķus studentu uzņēmumam, veicinot panākumus. „Mentors ir persona, kas, izvērtējot studentu darbību uzņēmumā, sniedz tiem individuālus, konkrētam uzņēmumam pielāgotus uzdevumus un mudina studentus rast piemērotākos risinājumus katrai no šīm situācijām,” skaidro StartUp Akadēmijas vadītājs. „Mentors aicina vieslektorus sniegt lekcijas vai individuālas konsultācijas uzņēmumam, vadoties no tā, kas tajā brīdī uzņēmumam un tā komandai ir nepieciešams”.

Kredītpunktus par studiju kursiem topošie dažāda līmeņa vadītāji iegūst, ne tikai kārtojot visus kārtējos un gala studiju kursu pārbaudījumus, bet arī veicot tirgus pētījumus, praktiski darbojoties un attīstot savu uzņēmumu.

Uzņemšana StartUp Akadēmijā notiek tāpat kā citās Biznesa augstskolas Turība realizētajās studiju programmās, papildu nosacījums ir intervija. Mentors tiekas ar katru topošo studentu, lai labāk izprastu tā motivāciju un interesi mācīties tieši akadēmijā, viņa biznesa idejas, spēju strādāt komandā un precīzāk izskaidrotu potenciālajam studentam akadēmijas mācību metodi, tās priekšrocības un iegūstamos rezultātus.

Plašāka informācija pieejama www.startupakademija.lv

29.08.2014

Nodarbību saraksts