Aktualitātes>STF uzsāk jaunu zinātniskās pētniecības projektu

STF uzsāk jaunu zinātniskās pētniecības projektu (4)

Starptautiskajā tūrisma fakultātē (STF) februārī tiek uzsākts jauns zinātniskās pētniecības sadarbības projekts „Kūrortu integrētas izpētes metodika un tūristu uztveres modeļa adaptēšana Baltijas valstu kūrortos”. Šo Baltijas-Vācijas Augstskolas biroja  projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projektā ir iesaistīti zinātnieki un studenti no Greifsvaldes Universitātes (Vācija), Klaipēdas Universitātes (Lietuva) un Igaunijas Viesnīcu un tūrisma vadības augstskolas (Igaunija).

Projekta izstrādes gaitā tiks veiktas šādas aktivitātes:

  • Darba semināra laikā Greifsvaldē (2013. gada 26-28. februārī), tiks analizēts Greifsvaldes universitātē izstrādātais tūristu uztveres pētījumu modelis, un, iesaistot vācu studentus, demonstrēts tā pielietojums lauka pētījumos.
  • Baltijas kūrortos – Jūrmalā, Palangā un Pērnavā tiks veikta vajadzību izpēte un situācijas analīze, lai noskaidrotu katras valsts un tās kūrortpilsētu ieinteresētība šādos pētījumos. Tiks izmēģināta vācu zinātnieku izstrādātā pētniecības metode, adaptējot to katra kūrorta specifiskajām vajadzībām. Pētījumos visu augstskolu studenti, tais skaitā pētījumos Jūrmalā - STF Tūrisma pētījuma centra aktivitātēs iesaistījušies studenti.
  • Darba semināros Klaipēdā un Rīgā tiks analizēti iegūtie dati, pilnveidota tūristu uztveres pētījumu metodika.
  • Projekta noslēguma seminārā Rīgā (2013. gada oktobrī) tiks apkopoti projekta rezultāti, definēta pētījumu metodika turpmākajiem integrēta pētījumiem.

Pētījuma virzība tālāk ir iecerēta kā lietišķs pētījums, kurā būs ņemtas vērā pašvaldību un nacionālās intereses, kura rezultātus varēs izmantot pašvaldības un tūrisma attīstītāji, pilnveidojot tūrisma produktus un virzot tos tirgū.

Projekts tiek realizēts līdz 2013.gada 30. novembrim.

 

Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, profesore Dr.geogr. Maija Rozīte

22.02.2013

Nodarbību saraksts