Aktualitātes>Studē pie Turības pasniedzējiem – pieredzējušiem nozares profesionāļiem

Studē pie Turības pasniedzējiem – pieredzējušiem nozares profesionāļiem (0)

Studijas Biznesa augstskolā Turība ir iespēja studēt pie pasniedzējiem, kuri ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildus teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē. Tas nozīmē, ka ikviens students var iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā radošu līderi.

Pasniedzēji praktiķi
Papildus teorētiskajām zināšanām lekcijās studenti var iepazīties arī ar praktiskiem piemēriem un gūt pilnvērtīgāku priekšstatu par darbu izvēlētajā jomā. Pasniedzēji ir dažādu nozaru pārstāvji – mediju eksperti, pieredzējuši uzņēmēji, žurnālisti, zvērināti advokāti, tiesību eksperti u.tml., kas nodrošina ciešu studiju procesa sasaisti ar konkrēto nozari. To atzinīgi novērtē arī Turības studenti un absolventi. „Man ļoti patika, ka visi Turības pasniedzēji ir praktiķi, kuri savā jomā izēduši pudu sāls, turklāt gatavi dalīties savā profesionālajā pieredzē. Bija jūtams, ka pasniedzēji nenāk atstrādāt, bet patiešām vēlas dalīties ar zināšanām,” stāsta Biznesa augstskolas Turība absolvents Ringolds Rozentāls.

Ieskats nozares ikdienas darbā
Studiju procesa ietvaros tiek sniegta iespēja gūst priekšstatu par ikdienas darbu nozarē, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem no Latvijas lielāko uzņēmumu vadītājiem, diskutēt un analizēt dažādas nozaru aktualitātes.
Atbilstoši izvēlētajai studiju programmai, kopā ar pasniedzējiem praktiķiem, studenti piedalās tiesu izspēlēs, analizējot reālus juridiskos problēmjautājumus, piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un producēšanā, attīsta sevī žurnālista iemaņas, t.sk. darbojoties lielākajā Latvijas laikrakstā „Diena” u.tml. Jau studiju laikā tiek iegūta praktiskā pieredze izvēlētajā profesijā, kas vairo studenta vērtību un konkurētspēju darba tirgū.

Aktuālu problēmjautājumu izpēte
Topošie uzņēmēji jau studiju laikā pasniedzēju vadībā izstrādā reālus biznesa plānus, nereti pēc tam tos sekmīgi īstenojot arī praksē un attīstot savu uzņēmējdarbību. Arī pētnieciskie darbi tiek īstenoti ciešā sasaistē ar nozari, īstenojot pasūtījuma pētījumus no dažādiem uzņēmumiem vai rakstot studiju noslēguma darbu par nozares aktuālākajiem problēmjautājumiem, un piedāvājot dažādus risinājumus. Studentiem ir iespēja pārbaudīt zināšanas dažādās biznesa simulācijās un piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un diskusijās.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti jau no 1. studiju gada var līdzdarboties Tūrisma pētniecības centra darbā, piedaloties tūrisma stratēģiju izstrādē, tāpat ir iespēja apmeklēt pasaules lielāko starptautisko tūrisma izstādi – gadatirgi „ITB” (Berlīnē). Fakultātes studenti apgūst zināšanas, izmantojot daudzfunkcionālo mācību telpu StartUp Hotel, kas pietuvināta reāliem viesmīlības pakalpojumu sniegšanas apstākļiem.

Nozares aktualitātes studiju procesā
Kā izturēt mūsdienu konkurences apstākļos un gūt panākumus biznesā, vislabāk spēs atbildēt pasniedzēji, kuri paši ikdienā ir uzņēmēji. Kā veidot kvalitatīvu mediju saturu – to vislabāk zinās pieredzējuši žurnālisti un dažādu mediju programmu vadītāji. Kā aizstāvēt savu viedokli tiesas zālē un rast tam argumentētu pamatojumu normatīvo aktu un likumu gūzmā – visprofesionālāk paskaidros pasniedzēji, kuri ikdienā darbojas kā eksperti konstitucionālo, komerctiesību, civiltiesību u.c. tiesību nozarēs. Kā veidot tūristiem pievilcīgu vidi un plaukstošu viesmīlības uzņēmumu – to iespējams uzzināt no pasniedzējiem, kuri ikdienā vada tūristu iecienītākās viesnīcas un restorānus.

Diskusijas ar pasniedzējiem, kas rosina domāt
Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji ir praktiķi, kuri mudina studentus domāt, meklēt risinājumus, attīstīt savas idejas un praksē pielietot lekcijās gūtās zināšanas. Diskusijās ar pasniedzējiem studenti apgūst, kā sekmīgāk argumentēt savu viedokli un prezentēt idejas. Pasniedzēji savā ikdienas darbā nepārtraukti pilnveido savas praktiskās zināšanas un pieredzi, lai nodotu to studentiem.

via GIPHY

via GIPHY

06.07.2016

Nodarbību saraksts