Aktualitātes>Studējošo pašpārvalde: 11.jūnijā piedalies studentu sesijā un iegūsti 200 €!

Studējošo pašpārvalde: 11.jūnijā piedalies studentu sesijā un iegūsti 200 €! (0)

Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar Biznesa augstskolas Turība Juridisko fakultāti 11. jūnijā plkst. 14.00 Biznesa augstskolā Turība organizē studentu pētījumu sesiju XV starptautiskās zinātniskās konferences „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” ietvaros.

Sesijas mērķis ir veicināt studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbībā. Sesijas laikā tiks prezentēti studentu pētījumi un projekti šādās jomās:

  • Latvija – aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts ES sastāvā;
  • Latvija – tūristiem un investoriem pievilcīga valsts;
  • Tiesiskuma un efektīvas likumu piemērošanas nodrošināšana;
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un komersantu konkurētspēja ES ietvaros;
  • Pētniecības un inovāciju jomas attīstība;
  • Intelektuālā īpašuma tiesību nozīmes pieaugums ES ekonomikā;
  • Drošības un tiesību aizsardzības iestāžu darbības kompetenču pilnveidošana;
  • Profesionālās augstākās izglītības ietekme uz kopējo valsts izaugsmi ilgtermiņā;
  • Valsts veiksmīga komunikācija ar iedzīvotājiem – cilvēku uzticības savai valstij pamats;
  • Komunikācijas attīstība Eiropas Savienībā.

Studentu sesijas noritēs latviešu valodā, ikviena dalībnieka uzstāšanās ilgums – līdz 10 minūtēm. Lai pieteiktu savu tēmu, līdz 9. jūnijam jāiesūta projekta vai pētījuma nosaukums un anotācija, iekļaujot informāciju par darba mērķi, novitāti, sasniegtajiem rezultātiem (apjoms līdz 1500 rakstu zīmēm). Pieteikums jāiesūta Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes Studentu sesijas projekta vadītājam Kristapam Grantam uz e-pastu: kristaps.grants@batsp.lv. Apstiprinājums par uzstāšanās iekļaušanu studentu sesijas darba kārtībā tiks izsūtīts divu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Uzvarētājs, kura darbs tiks atzīts par labāko, saņems Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes vienreizējo stipendiju EUR 200 apmērā. Darba vērtēšanas kritēriji: darba aktualitāte, sasniegtie rezultāti, darba prezentācija un atbildes uz jautājumiem.

Studentu sesijas nolikumu skati šeit.

 

Atbalsta: AS "Swedbank" un VAS "Latvijas Dzelzceļš"

20.05.2014

Nodarbību saraksts