Aktualitātes>Studējošo pašpārvalde: Uzstājies ar savu darbu konferencē un saņem vienreizējo stipendiju!

Studējošo pašpārvalde: Uzstājies ar savu darbu konferencē un saņem vienreizējo stipendiju! (0)

Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultāti, Hāgas Universitāti (The Hague University of Applied Sciences), Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Valsts kanceleju, Latvijas Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem, Latvijas Biznesa konsultantu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, ideju grupu „Radošuma pils” organizē Studentu sesiju Biznesa augstskolas Turība 14. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītība. Bizness”.

Sesijas mērķis ir apkopot studentu idejas par Latvijas izaicinājumiem un perspektīvām komunikācijā, izglītībā un biznesā, kuras spētu sekmīgi virzīt valsti tās otrajā simtgadē.

Studentu sesijas mērķauditorija irstudenti, kuri studē komunikāciju, sabiedriskās attiecības, mārketingu un reklāmu, uzņēmējdarbību, informācijas tehnoloģijas, kultūru, tūrismu.

Studentu sesija notiks Biznesa augstskolā Turība 2013. gada 30. maijā no pulksten 13.00 līdz 14.30.

Sesijas laikā tiks prezentēti studentu pētījumi un projekti šādās jomās:

  • Informācijas tehnoloģijas
  • Mediji
  • Sabiedriskās attiecības
  • Vides aizsardzība un zaļā domāšana
  • Bizness
  • Valsts pārvalde
  • Izglītība
  • Kultūra

Studentu sesijas valodas: latviešu, angļu un krievu.

Uzstāšanās ilgums: līdz 10 minūtēm.

Tēmas pieteikšana: projekta vai pētījuma nosaukumu un anotāciju, iekļaujot informāciju par darba mērķi, novitāti, sasniegtajiem rezultātiem (apjoms līdz 1500 rakstu zīmēm)  līdz 27. maijam jāiesūta Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes Akadēmiskā virziena vadītājam Jānim Gavaram, rakstot uz janis.gavars@batsp.lv. Apstiprinājumu par Jūsu uzstāšanās iekļaušanu konferences „Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītība. Bizness” studentu sesijas darba kārtībā saņemsiet divu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Labākais darbs Studentu sesijas noslēgumā saņems Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes vienreizējo stipendiju Ls 100 apmērā.

Vērtēšanas kritēriji: darba aktualitāte, sasniegtie rezultāti, darba prezentācija un atbildes uz jautājumiem.       

Priekšrocības visiem Studentu sesijas dalībniekiem: Studentu sesijas dalībnieki bez maksas piedalās konferencē „Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītība. Bizness”, saņemot konferences materiālus, kafiju, pusdienas un vakariņas.

Konferences norises laiks un vieta: Biznesa augstskola Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 2013. gada 30. maijā no 10.00 līdz 17.00.

Pieteikšanās un programma: http://aurora.turiba.lv/conference/cprogramme.aspx?lang=LV

 

Vairāk informācijas:
Biznesa augstskola Turība Studējošo pašpārvalde,
Graudu iela 68, C218, Rīga, LV-1058, Latvija
e-pasts: janis.gavars@batsp.lv www.batsp.lv

08.05.2013

Nodarbību saraksts