Aktualitātes>Studenti aicināti radīt inovācijas ostas modernizēšanai

Studenti aicināti radīt inovācijas ostas modernizēšanai (32)

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina inovāciju konkursu studentiem “Osta pilsētai”, kura pamatmērķis ir veicināt moderno tehnoloģiju laikmetam atbilstošu risinājumu izmantošanu Rīgas brīvostas (RBO) saimnieciskajā darbībā, tostarp jaunu sadarbības partneru piesaistei no Āzijas valstīm.

Konkursā “Osta pilsētai” drīkst piedalīties ikviens Latvijas augstskolās studējošais, kā arī ikviens valstspiederīgais, kurš studē ārzemju augstskolās. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, vadoties pēc pieciem tematiskajiem virzieniem: tehnoloģijas, konkurētspēja, loģistika, vide un mārketings. Inovācija var būt unikāla, proti, bez jau gataviem analogiem produktiem tirgū, vai arī piedāvātā ideja var būt jau citviet pasaules ostās izmantots un veiksmīgs risinājums.

Radošās sacensības ietvaros komandai divu cilvēku sastāvā jāpiedāvā kāda inovācija atbilstoši minētajiem tematiskajiem virzieniem (pilns tēmu uzskaitījums konkursa nolikumā). Otrajā atlases kārtā jeb konkursa finālā studentiem savas idejas būs jāprezentē klātienē, izveidojot kodolīgu un atraktīvu video prezentāciju par savu inovāciju. Piemēram, pērn atzinību guva Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti, kuri izstrādāja ostas darbībā reāli izmantojamu produktu – elektroniskās loču kvīts sistēmas prototipu.

Studentu komandas konkursam var pieteikties līdz šā gada 28. aprīlim konkursa mājas lapā ostapilsetai.lv, darbi jāiesniedz līdz 12. maijam, savukārt konkursa fināls notiks 18. maijā. Godalgoto darbu autori saņems jaunākos Samsung viedtālruņus, Kindle e-grāmatu lasītājus, kā arī pārsteiguma balvas no Rīgas brīvostas.

Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā, tās kravu apgrozījums 2016. gadā sasniedza 37 milj. tonnu. Rīgas brīvosta ir daudzfunkcionāla osta ar drošu infrastruktūru, kurā pakalpojumus sniedz 194 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 35 stividoruzņēmumi (kravu termināļi). Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) veic ostas pārvaldīšanu, atbild par ostas infrastruktūras uzturēšanu, ostas drošību, kā arī par ostas zemes un infrastruktūras iznomāšanu privātuzņēmumiem. RBP nenodarbojas ar komercdarbību ostā, tās ieņēmumus veido ostu maksas no apkalpotajiem kuģiem, kā arī zemes un piestātņu nomas maksas. RBP darbojas pēc bezpeļņas organizācijas principiem – rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto ostas apsaimniekošanai un attīstīšanai.

Papildus informācija par Rīgas brīvostas darbību un iepriekšējo konkursu norisi iespējams iegūt, apmeklējot konkursa Facebook lapu https://www.facebook.com/OstaPilsetai, kā arī Rīgas brīvostas mājas lapu www.rop.lv un Rīgas brīvostas sociālo tīklu lapu facebook.com/rigasbrivosta.

29.03.2017

Komentāri

avriq

03.02.2018. 18:13
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.

downloadhq.gdn

27.01.2018. 08:17
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.

greatpeople me

12.01.2018. 11:11
greatpeople me Kroger greatpeople.me is one of US’s largest supermarket chains with over 2,700 branch locations across the country

pest control

05.01.2018. 12:24
nice post

cctv camera

05.01.2018. 12:24
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot.

download videos

16.11.2017. 18:21
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

getfreethingshere.gdn

03.11.2017. 19:50
I really enjoyed reading on this article.

downloadbestthings.gdn

25.10.2017. 18:07
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.

downloadrightnow.top

29.09.2017. 09:17
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.

https://www.dooessay.com/

08.09.2017. 07:19
This is really a great stuff for sharing. Keep it up. Thanks for sharing.
Really i appreciate the effort you made to share the knowledge. 

mynahodka.ru

16.08.2017. 22:22
Great Post, I'm a large believer within posting comments upon sites in to allow blog site writers recognize that additional some thing valuable in to the internet!
JJM Medical College Davangere (JJMMC) is one of the most valuable college in india, considered among the renowned medical colleges contact for Admission, Fee Structure, NRI Quota, Management Quota.
JJM Medical College Davangere (JJMMC) is one of the most valuable college in india, considered among the renowned medical colleges contact for Admission, Fee Structure, NRI Quota, Management Quota.

bml

15.07.2017. 12:50
bez jau gataviem analogiem produktiem tirgū, vai arī piedāvātā ideja var būt jau citviet pasaules ostās izmantots un veiksmīgs?

download pdf

14.07.2017. 00:34
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.

internet

13.07.2017. 09:03
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

internet

13.07.2017. 09:01
I feel a lot more people need to read this, very good info! . . . . . .

internet

13.07.2017. 08:59
his is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work.

How to get it

30.06.2017. 08:52
This is a great web site. Good sparkling user interface and very informative blogs. I will be coming back in a bit, thanks for the great article. I have found it enormously useful.

shahabshakeel

21.06.2017. 07:58
My friend mentioned to me your blog, so I thought I’d read it for myself. Very interesting insights, will be back for more! online collections of product recommendations

downlodable music

08.06.2017. 13:31
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.

download music

16.05.2017. 13:30
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

NBA 2K18

12.05.2017. 14:06
Are you excited for NBA 2K18 Game? NBA 2k18 Game will feature NBA basketball games with real effects and customized players and teams. This game created with latest designed, game commentary, halftime shows and even various visual features and lighting, player animations and camera angles will be improved than previous series.

math-tiger.ru

12.05.2017. 13:09
For improvement wishes please send me an e-mail so that I can develop the application according your needs. The way to get NEW rare outfits and weapon!over 30 weapon skills.

kunjungi website

08.05.2017. 20:57
bvhghgb gfctssewhj gh

alpha-x.ru

05.05.2017. 10:14
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.

liuhey.com

12.04.2017. 13:40
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.

Nodarbību saraksts