Aktualitātes>Studenti no visas Eiropas iepazīst mediācijas jomu

Studenti no visas Eiropas iepazīst mediācijas jomu (0)

9. jūlijā Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar piecām partneraugstskolām uzsāka  Erasmus+ Intensīvo kursu „Pārrunas un mediācija. Pārrobežu strīdu risināšanas mācības, izmantojot tiešsaistes līdzekļu sniegtās iespējas”, kas norisināsies divas nedēļas.

Mediācijas kursā piedalās 40 studenti no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, Itālijas, Austrijas un Čehijas augstskolām. Studenti kursa laikā apgūst iemaņas mediācijas procesa vadīšanā, attīsta starpkultūru komunikācijas prasmes un iepazīstas ar mūsdienīgiem tiešsaistes rīkiem un risinājumiem mediācijas jomā.

Mediācija ir strīdu risināšanas veids ārpustiesas kārtībā. Mediāciju var veikt gan civillietās (piemēram, ģimenes, darba vai komercstrīdos, u.c.), gan krimināllietās (vainīgajam vienojoties ar cietušo), gan administratīvajās lietās. Mediācija Latvijā un pasaulē kļūst aizvien populārāka. Gan tiesas iesaka tiesvedības dalībniekiem doties pie mediatora, lai savu strīdu atrisinātu mierīgā ceļā, gan arī paši strīdnieki pirms tiesas mēģina situācijas atrisināt ar mediatora palīdzību.

Intensīvajā mediācijas kursā projekta partneri testē jauno mediācijas izspēļu platformu, kas 2019. gada pavasarī būs pieejama starptautiskām izspēlēm studentiem, kas apgūst mediāciju dažādās pasaules augstskolās. Kā liecina modernās strīdu risināšanas tendences, tad aizvien vairāk strīdu tiek risināti, pusēm un mediatoram jautājumus apspriežot tiešsaistes režīmā. Tāpēc Biznesa augstskolas Turība vadītā starptautiskā projekta ietvaros izveidotā mediācijas platforma internetā dod iespēju studentiem trenēties ar šādu metodi risināt strīdus.

Šis kurss norisinās Erasmus+ projekta ietvaros, ko 2016. gadā uzsāka Biznesa Augstskola Turība sadarbībā ar 5 partneraugstskolām – Dženovas Universitāti (Itālija), Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Nacionālās un pasaules ekonomikas Universitāti (Bulgārija), Grācas Universitāti (Austrija) un Prāgas Ekonomikas Universitāti (Čehija). Projektā tiks izstrādāta mediācijas platforma, kas kalpos kā resurss pasniedzējiem un studentiem, lai veiksmīgāk mācītu un apgūtu dažādus ar mediāciju saistītus jautājumus. Papildus projektā norisināsies gan pasniedzēju apmācība, gan intensīvais kurss studentiem, kurā tiks testēta arī jaunizveidotā platforma. Projektā tiks izstrādāta metodoloģija, labās prakses rokasgrāmata un video mācību materiāli.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus Plus aktivitātes Stratēģiskās Partnerības atbalstu. Projekta numurs: 2016-1-LV01-KA203-022660.

12.07.2018

Nodarbību saraksts