Aktualitātes>Studenti prezentē pētījumus par Latvijas un starptautisko uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām un problēmām

Studenti prezentē pētījumus par Latvijas un starptautisko uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām un problēmām (0)

3. aprīlī Turības Biznesa inkubatora telpās norisinājās UVF rīkotā ikgadējā Studentu zinātniskā konference "Uzņēmējdarbība kā valsts ekonomikas izrāviena virzītājspēks".

Konference pulcēja kopā fakultātes dažādo programmu studentus, tai skaitā arī angļu plūsmas un fakultātes docetājus.

Konferences ievadvārdus teica UVF dekāne, profesore Vita Zariņa, klātesošos uzrunāja un par uzņēmējdarbības izaicinājumiem runāja Turības Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Bulāns.

Konferences gaitā tika prezentēti studentu pētījumi par Latvijas un arī starptautisko uzņēmējdarbības vidi, studenti stāstīja par attīstības iespējām un problēmām.

Patiess gandarījums par mūsu studentu sniegumu!

07.04.2014

Nodarbību saraksts