Aktualitātes>Studenti prezentēs ieteikumus turpmākai Latvijas attīstībai

Studenti prezentēs ieteikumus turpmākai Latvijas attīstībai (0)

17. aprīlī plkst. 16.00 – 18.00 Biznesa augstskolā Turība norisināsies studentu konkursa „Izveido SWOT analīzi Latvijai” fināls, kur bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studenti prezentēs studiju procesā izstrādāto stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi Latvijai un piedāvās savu skatījumu par turpmāko valsts attīstību nākamo 15 - 20 gadu periodam. Viens konkursa dalībnieks, kura veidotā SVID analīze Latvijai izcīnīs augstāko žūrijas novērtējumu, saņems naudas balvu EUR 1000.

Konkursa mērķis ir motivēt topošos nozaru speciālistus domāt globālā mērogā, analizēt un apzināties Latvijas stiprās puses un iespējas, kā arī radīt Latvijai konkurētspējīgu piedāvājumu attīstībai nākamo 15 - 20 gadu periodam.

Konkursā, kas īstenots kā daļa no studiju procesa, darbus iesnieguši gan vietējie studenti, gan ārvalstu studenti no bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām.

 

Šodien, 17. aprīlī, kad Turības telpās norisināsies konkursa „Izveido SWOT analīzi Latvijai” noslēgums, kur konkursa žūrijas komisijas priekšā stāsies deviņi labāko darbu autori, prezentēs savu piedāvājumu valsts turpmākai attīstībai un cīnīsies par galveno balvu EUR 1000. Balvu saņems viens konkursa dalībnieks, kura veidotā SVID analīze Latvijai izcīnīs augstāko žūrijas novērtējumu.

Studentu darbus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Bulāns, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidente Lienīte Caune. Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa, uzņēmējs Viesturs Koziols, Komunikācijas fakultātes dekāns, asoc. profesors  Andris Pētersons, Juridiskās fakultātes dekāne, asoc. profesore Ingrīda Veikša un augstskolas lektore un doktorante Renāte Cāne.

14.04.2014

Nodarbību saraksts