Aktualitātes>Tiek izsludināts konkurss uz prakses stipendijām Erasmus+ programmā

Tiek izsludināts konkurss uz prakses stipendijām Erasmus+ programmā (1)

Biznesa augstskola Turība izsludina konkursu uz 22 prakses stipendijām Erasmus programmā 2018./2019. studiju gada pirmajā semestrī, praksēm, kuru sākuma termiņš ir no 2018. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim.

Konkursā aicinām piedalīties pirmā līmeņa studiju programmu 1. un 2. studiju gadu studentus, bakalaura 1., 2. un 3. studiju gadu studentus, kā arī maģistra 1. studiju gada studentus.

Konkursā var piedalīties studenti:

  • kuri nav piedalījušies LLP/Erasmus vai Erasmus+ prakses mobilitātes programmā iepriekšējos gados vairāk kā 10 mēnešus;
  • kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • kuriem nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • kuriem ir zināma nākamā prakses vieta un termiņš, kas nav īsāks par diviem mēnešiem. Praksei jābūt pieteiktai BATIS sistēmā un apstiprinātai fakultātē.

Konkursā tiks vērtēta studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu.

Konkursa beigu termiņš - 2018. gada 10. augusts. Rezultāti tiks publicēti 13. augustā augstskolas mājaslapā.

27.07.2018

Nodarbību saraksts