Aktualitātes>Top jauns interaktīvs valodu apguves kurss tūrisma nozares profesionāļiem, studentiem un interesentiem

Top jauns interaktīvs valodu apguves kurss tūrisma nozares profesionāļiem, studentiem un interesentiem (39)

Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras īstenotajā  starptautiskajā Erasmus + projektā „Valodas prasmes un starpkultūru jautājumi viesmīlības industrijā: vienotība daudzveidībā ES darba tirgū” piedalās deviņi partneri: Horvātija, Itālija, Slovēnija, Čehija, Latvija, Rumānija, Turcija, Lielbritānija un Lietuva.

Projekta mērķis ir radīt interaktīvu valodas apguves kursu „Vienotība daudzveidībā”, gatavojot materiālus lietošanai tiešsaistē, kas būs pieejami Moodle mācību platformā, kā arī interaktīvus klātienes mācību materiālus, kas sevī iekļauj situācijas analīzi, problēmu risinājumus, video un klausīšanās uzdevumus, un to mērķis ir attīstīt izglītojamo valodas, starpkultūru un digitālās kompetences, kā arī radošumu un spēju piemēroties un atbilstoši darboties dažādās situācijās.

Pašreiz darbs ir uzsākts pie A1 valodu līmeņa mācību kursa 16 valodās, un tas sevī ietver tādus moduļus kā „Sagaidīšana” , „Viesnīca” , „Restorāns”, „Profesionālās prasmes”.

Projekta iznākums būs vērtīgs ieguvums dažādām izglītības iestādēm, tūrisma un viesmīlības nozarē strādājošiem, kā arī jebkuram, kam ir vēlme celt savu starpkultūru valodas kompetenci.

Katrs modulis sastāv no 4 sadaļām, ko veido 3 tiešsaistes moduļi, interaktīvās spēles, klātienes uzdevumi, kā arī dota literatūra pašmācībai. Katrā tiešsaistes uzdevumu modulī paredzētas 5 dažādas daļas, kas ietver vairākus uzdevumus.

Piemērs. Modulis „Sagaidīšana”

Paredzamie mācību rezultāti: iepazīšanās un stādīšanās priekšā; viesu sagaidīšana dažādās situācijās.

Tiešsaistes uzdevumu moduļi:

1. „Sagaidīšana viesnīcā”,

2. „Sagaidīšana restorānā”,

3. „Sagaidīšana tūrisma informācijas centrā”.

Katru no minētajiem moduļiem veido piecas sadaļas, kas ietver vairākus uzdevumus, kas paredz:

1. ievada uzdevumu vārdu krājumu papildināšanai: piem., piedāvātajam vārdam atrast atbilstošu sinonīmu vai izskaidrojumu, utt;

2. vienkārša teksta lasīšanu, kam ir pievienoti uzdevumi - teksta izpratne, piem., konstatēt, vai piedāvātais apgalvojums ir patiess vai aplams, utt., vārdu krājuma papildināšana;

3. gramatikas uzdevumu (gramatiskie laiki, artikulu lietošana, īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes, savienotājsaikļu pielietojums, prievārdi, utt.);

4. video / audio epizodes,- piem., situācija, kad viesnīcas darbinieks sagaida viesi reģistratūrā,- un pievienots viens vai divi uzdevumi: piem., jākonstatē, vai piedāvātais apgalvojums ir patiess vai aplams; piedāvātajā teikumā jāaizpilda tukšās vietas; jāsniedz atbildes uz jautājumiem, utt,

5. kā arī radošu rakstu darbu, piem., sastādīt dialogu divu apmeklētāju starpā laikā, kad tie gaida restorānā pasūtījumu. Tiek piedāvāts piemērs.

Interaktīvās spēles paredz virkni dažādas spēles (krustvārdu mīkla, „Miljonārs”, utt.), kur nepieciešams izmantot vārdu krājumu par konkrēto tēmu;

Klātienes uzdevumi paredz lomu spēles, prezentāciju veidošanu, kā arī piecu jautājumu sastādīšanu par tēmu: „Sagaidīšana viesnīcā”, „Sagaidīšana restorānā”, „Sagaidīšana tūrisma informācijas centrā”.

Papildus literatūra pašmācībai: tiešsaistes vārdnīcas, dažādi mācību materiāli, tēmai atbilstoši gramatikas uzdevumi, utt.

Darbs pie A1 valodu apguves kursa izveides ilgs līdz 2017.gada novembrim. Savukārt, 2018.gada janvārī sāksies mācību materiālu izmēģināšana.

Vairāk projekta mājas lapā: http://www.languages4all.eu

Vienlaikus aicinām aktīvi izmantot ES Erasmus+ projektā „Key Skills for the EU Hotel Staff” izveidotos mācību materiālus A2/B1 valodas līmeņa apguvei, kas pieejami 12 Eiropas valodās, kā arī C1 angļu valodas apguves līmeņa mācību materiālus.

Materiāli pieejami ikvienam interesantam, izmantojot bezmaksas reģistrāciju: http://esolams.si/elearning  

Anda Komarovska
Biznesa augstskolas Turība
Valodu katedras lektore
Projekta dalībniece

This project has been funded with support from the European Commission.  This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

26.06.2017

Komentāri

tarjetas gratis online

19.09.2017. 10:47
Thanks for the best blog. It was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. Thanks for sharing the useful information.

yt converter

18.09.2017. 17:42
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I m happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post

Hampton bay ceiling fans

08.09.2017. 15:41
I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up.
Thanks for the info, was really nice for me to this post. I will bookmarked your site for future reference.

Cupom.net

20.08.2017. 13:09
Your article is very useful and has good knowledge. I appreciate your efforts and all the best. It's very useful information. I will be waiting for your next post. Keep It up.

voyance par telephone

15.08.2017. 20:11
Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.

SEE Exam Result

14.08.2017. 07:11
This is also a very good post which I really enjoyed reading. I have the possibility to see something like this.

Creehack android

14.08.2017. 01:23
wow man wow man

Foto op canvas

12.08.2017. 19:24
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post.

Game Killer

07.08.2017. 15:53
Thanks for the best blog. It was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. Thanks for sharing the useful information.
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.

voyance pas cher

05.08.2017. 10:53
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.

Hydroluxe

04.08.2017. 19:57
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post.

Extinguisher

04.08.2017. 07:12
Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.

aba

01.08.2017. 12:44
Thank you for your work on the blog! You're doing a good job!

Stats Assignment Help

28.07.2017. 12:46
Well thanks for posting such an outstanding idea. I like this blog & I like the topic and thinking of making it right.

research chemicals

26.07.2017. 16:29
Many thanks for the exciting blog posting! Simply put your blog post to my favorite blog list and will look forward for additional updates. Simply wanted to write down a word in order to say thanks to you for those wonderful tips.

baby monitor

25.07.2017. 14:35
This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you. You definitely put a new topic that written about for months. Great stuff, just great!

HSC Result 2017

22.07.2017. 20:41
Thank you shares this article. I found this article more information.

HSC Result 2017

22.07.2017. 20:40
Thank you shares this article. I found this article more information.

Academic Editing

22.07.2017. 09:25
understanding the content, for instance, seeing if the proposed articulation is valid or false, and so forth., including a vocabulary Grammar undertakings (syntactic circumstances, utilization of articles, near evaluations of characteristics, utilization of associating focuses, relational words, and so on.);
Awesome article with great idea!Thank you for such a profitable article. I truly acknowledge for this extraordinary data.

Towelroot Apk

19.07.2017. 04:03
Your article is very useful and has good knowledge. I appreciate your efforts and all the best. It's very useful information. I will be waiting for your next post. Keep It up.

Clash Royale Hack Deutsch

18.07.2017. 08:58
Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.

Shiva Sai

18.07.2017. 05:24
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.

3 in 1 car seat

17.07.2017. 19:54
Thanks for sharing...

Pflugerville Real Estate

17.07.2017. 17:06
Great post full of useful tips! My site is fairly new and I am also having a hard time getting my readers to leave comments. Analytics shows they are coming to the site but I.
I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up.
They are not able to finish the writing assignments on time. For some students, writing any writing assignments is able to waste their time
This a good way to appreciate the teacher as they put their efforts to train students. UK dissertation Writers appreciates the teachers.

anadolu

15.07.2017. 12:43
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься.

online stopwatch

13.07.2017. 17:01
Whilst looking for a charging spot for my electric car it came to me. Soil depletion is really just the tip of the iceberg when it comes to the challenges faced by African peasant farmers today. I guess Marx was more right than he knew when he warned us against the dangers of laissez-faire capitalism.

[url=http://timeronline.net/stopwatch/]online stopwatch[/url]

13.07.2017. 17:00
Chatting with the barrista at my favourite Crouch End café this morning stirred a thought. Isn't it amazing that we can find £30bn to spend on Trident but we can't afford even basic woodwind lessons for all Primary school pupils? Where have all the real socialists gone?

online timer

13.07.2017. 16:59
I visited a Rauschenberg exhibition the other day after a saunter through Borough market and it struck me. Osborne's savage attack on differently-abled people is an outright abuse of the British commitment to decency and tolerance. But how can we expect things to improve whilst China are still in Tibet!

rad maker

08.07.2017. 13:16
I don’t think many of websites provide this type of information.

fast food near me

06.07.2017. 14:57
Magna. Erat id donec quam cras non. Non integer elit adipiscing non cursus quis morbi risus semper vitae nulla augue luctus scelerisque penatibus cum lacus velit rutrum bibendum sem blandit.

Vārds

28.06.2017. 07:09
tas ir tik lieliski! Vienotība daudzveidībā

Nodarbību saraksts