Aktualitātes>Turība īsteno jaunu starptautisku doktora studiju programmu tiesību zinātnē

Turība īsteno jaunu starptautisku doktora studiju programmu tiesību zinātnē (0)

2018. / 2019. studiju gadā Turība uzsāk starptautiskas doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” īstenošanu. Programma tiek realizēta angļu valodā sadarbībā ar Kazimieras Simonavicius Universitāti Viļņā, Lietuvā.

Studiju programmā 3 gadu laikā tās absolventi iegūs doktora zinātnisko grādu juridiskajās zinātnēs (Dr. iur.). Studijas notiek šādos pamatvirzienos: tiesību teorija un vēsture, civiltiesības, krimināltiesības, valsts tiesības, starptautiskās tiesības.

„Priekšrocība ir studiju programmas apguve angļu valodā. Tas nozīmē ne tikai tiesību zinātņu izpratni augstākajā līmenī, bet arī iespēju pilnveidot savas juridiskās angļu valodas zināšanas. Starptautiskās sadarbības aspekts nozīmē arī plašāku pieredzi, kas rada lielākas perspektīvas absolventiem,” programmas direktors Aivars Endziņš uzsver programmas ieguvumus.

Studiju laikā iespējams pilnveidot iemaņas analizēt tiesību teorijas un vēstures jomā, zināšanas pievērst uzmanību terminoloģijai un zinātnisko pētījumu izstrādei svešvalodās, kā arī spējas pievērst uzmanību materiālo un procesuālo tiesību aktuālajiem jautājumiem konstitucionālo, administratīvo, kriminālo un civilo tiesību jomā nacionālā un starptautiskā līmenī.

11.06.2018

Nodarbību saraksts