Aktualitātes>Turībā izdots trešais zinātnisko rakstu žurnāls un kolektīvā monogrāfija

Turībā izdots trešais zinātnisko rakstu žurnāls un kolektīvā monogrāfija (0)

Biznesa augstskolai Turība iznākuši divi jauni izdevumi, kur galvenā uzmanība veltīta uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un attīstībai un apkopoti pasniedzēju zinātniskie raksti un studentu pētījumu rezultāti.

 

 

Acta Prosperitatis Nr.3

Izdots Biznesa augstskolas Turība trešais zinātnisko rakstu žurnāla Acta Prosperitatis numurs ar mērķi veicināt akadēmisko un lietišķo pētījumu veikšanu augstskolā un pētījumu rezultātu popularizēšanu, kā autorus un redkolēģijas locekļus piesaistot pasniedzējus, doktorantus, kā arī ievērojamus Latvijas un ārzemju savas nozares profesionāļus un ekspertus.

Žurnāla Acta Prosperitatis trešo numuru sagatavojusi augstskolas Uzņēmējdarbības vadības fakultāte un tam ir starptautiska redakcijas kolēģija no Eiropas Savienības valstīm.

Rakstu krājumā apkopoti katedras un ārvalstu docētāju un studentu pētījumu rezultāti, kā arī konkrētu risinājumu ekspertīze. Piemēram, docētāju Mag.oec., asoc. prof.  Ievas Bruksles, Dr.oec., asoc. prof. Annas Ābeltiņas un Dr.oec., asoc. prof. Vitas Zariņas rakstā sniegti vairāki ieteikumi Latvijas konkurētspējas un inovatīvu risinājumu sekmēšanai Latvijā.

 

 

Kolektīvā monogrāfija par uzņēmējdarbības vidi un tās attīstības aspektiem

Pirmo reizi augstskolā tapusi kolektīvā monogrāfija par uzņēmējdarbības vidi. Autoru kolektīva pētījumu apkopojuma nosaukums ir „Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti” un tajā katrs no autoriem centies rast atbildes uz jautājumiem, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi un kādi ir iespējamie risinājumi tās uzlabošanai.

Komentē Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, asociētā profesore Vita Zariņa: „Uzņēmuma pastāvēšana ilgtermiņā ir atkarīga no tā spējas racionāli izmantot resursus un radīt peļņu, ņemot vērā ārējās vides faktoru ietekmi. Uzņēmuma darbības rezultātu novērtējumā jāiekļauj likumsakarības, kas saistītas ar tā ciklisko attīstību. Darbības novērtējuma sistēma var būtiski ietekmēt un būt par atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, jo, lai īstenotu nepieciešamās pārmaiņas, kas pilnveido un uzlabo uzņēmuma vērtības radīšanas procesus, vispirms ir jāapzinās esošā situācija. Efektivitātei jāizpaužas visos uzņēmuma biznesa procesos, un kopējās darbības novērtējumam jābalstās uz kritērijiem, kas saistīti ar konkrēta uzņēmuma darbības sfēru, konkrētu ražošanas tehnoloģiju un ietver sevī ne tikai pārstrādes procesu, bet arī uzņēmuma organizāciju un pārvaldi. Neskatoties uz zinātniskajiem pētījumiem, kas tiek īstenoti mazo un vidējo uzņēmumu rezultativitātes novērtēšanas jomā, visas problēmas joprojām vēl nav atrisinātas.”

Kā stāsta V. Zariņa, šajā monogrāfijā apskatīts plašs spektrs no pastāvošām uzņēmējdarbības vides problēmām un piedāvāti to risinājumi ilgākā vai īsākā laika periodā.

Žurnāla Acta Prosperitatis trešais numurs un kolektīvā monogrāfija tika prezentēti 27. februārī. Abi izdevumi pieejami Turības bibliotēkā un grāmatnīcās.

12.03.2013

Nodarbību saraksts