Aktualitātes>Turība kļūst energoefektīvāka

Turība kļūst energoefektīvāka (0)

2018. gadā Biznesa augstskola Turība pēc visaptveroša energopārvaldības sistēmas audita tika sertificēta, kā atbilstoša starptautiskā pārvaldības standarta LVS EN ISO 50001 prasībām.

Minētais sertifikāts faktiski apliecina to, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu.

Energopārvaldības jomā daudz kas paveikts jau iepriekšējos gados, investēti ievērojami finanšu līdzekļi. Visos augstskolas korpusos nomainīti logi, nosiltinātas fasādes un pārsegumi, nomainīta siltumtrase, nomainīts A korpusa jumts un veikti citi būtiski uzlabojumi. Viss tas paveikts par pašu līdzekļiem.

Galvenais visu pasākumu mērķis bijis un joprojām ir plānveidīgi un nepārtraukti samazināt visu veidu enerģijas patēriņu, vides piesārņojumu un gūt no tā finansiālu labumu.

2018. gadā A korpusā esam renovējuši 2 stāvus, tai skaitā nomainījuši elektroinstalāciju, nomainījuši kvēlspuldzes pret Led paneļiem un spuldzēm, uzlabojuši ventilāciju. Parastos gaismekļus pret Led paneļiem un spuldzēm esam nomainījuši arī vairākās centrālā un citu korpusu telpās, tai skaitā lasītavā, kura strādā diennakts režīmā. Katlu mājā esam uzstādījuši efektīvāku karstā ūdens sildīšanas iekārtu, kas nākotnē ļaus ietaupīt malkas resursus, līdz ar to samazināt arī vides piesārņojumu.

2019. gadam esam izvirzījuši konkrētus mērķus – turpināsim telpu renovāciju, palielināsim vietu skaitu jaunatnes tūrisma mītnē, mainīsim esošos gaismekļus pret ekonomiskākiem, uzstādīsim energoefektīvākas iekārtas.

Nākotnē visu pasauli gaida nepārtraukta energoresursu ierobežotība, visa veida enerģijas deficīta nepārtraukts pieaugums, tāpēc svarīgi katram saprast šo jautājumu svarīgumu. Augstskolas vadība cer un ir pārliecināta par mūsu studentu un darbinieku izpratni par būtiskiem enerģijas lietošanas elementiem.  Nozīmīgu ieguldījumu elektroenerģijas taupīšanā var dot katrs students, mācībspēks un darbinieks, kaut vai izslēdzot apgaismojumu telpās, kad tas vairs nav nepieciešams, izslēdzot elektrību patērējošas iekārtas pēc nodarbību vai pasākumu beigām, jaunatnes tūrisma mītnēs izslēdzot plītis un cepeškrāsnis pēc to lietošanas, aizgriežot ūdens krānu utt. Šiem un citiem enerģiju ekonomējušiem pasākumiem jākļūst par normu mūsu ikdienā.

08.02.2019

Nodarbību saraksts